آزمایش موشکی وزارت دفاع علت حادثه گرگان بود/فیلم

حادثه گرگان در فرایند آزمایش موشک وزارت دفاع رخ داده و اخبار منتشر‌شده درباره ساقط‌شدن پهپاد صحت ندارد.
تصویر آزمایش موشکی وزارت دفاع علت حادثه گرگان بود/فیلم

به گزارش پرسون، خبرگزاری فارس با انتشار این فیلم نوشت: حادثه گرگان در فرایند آزمایش موشک وزارت دفاع رخ داده و اخبار منتشر‌شده دربارهٔ ساقط‌شدن پهپاد صحت ندارد.

در فرایند آزمایش این موشک سرجنگی منحرف می‌شود و به محلی غیر از مکان معین‌شده برخورد می‌کند. سر جنگی این موشک قابلیت چند‌تکه‌شدن برای اصابت به اهداف مختلف را دارد که همین امر منجر به برداشت اشتباه و تلقی ۸ انفجار را ایجاد کرده است. خوشبختانه این حادثه تلفاتی نداشته است.

510661