قلب پایتخت به درد آمد

این گونه اقدامات غیراصولی برخلاف موازین حقوق بشری و شهروندی درحالیکه حق بر سلامتی، جزئی از حقوق بنیادین شهروندان در هر جامعه سیاسی است.
تصویر قلب پایتخت به درد آمد

به گزارش پرسون، دکتر انور خیرآبادی در یادداشتی نوشت: روز دوشنبه۲۰ شهریور بیمارستان قلب تهران شاهد صحنه‌های رقت باری از نقض حقوق بیماران و همراهان بود. براساس اخبار و اطلاعات واصله و فیلمهای منتشره در فضای مجازی در بیمارستان قلب تهران همراهان بیماران آب‌پاشی شدند، کسانی آب‌پاشی شدند که از اقصی نقاط کشور جهت همراهی بیماران خویش در حیاط بیمارستان استراحت می‌کردند چون جایی برای استراحت و سرپناهی برای اسکان نداشتند مجبور بودند در محوطه حیاط بیمارستان بیتوته کنند.

این اقدام بیمارستان قلب برخلاف منشور حقوق بیمار و همراهان است که تاکید میکند که ارائه خدمات مرتبط با سلامت بایستی توام با کرامت انسانی و ارزشهای اخلاقی و اعتقادات دینی و فرهنگ اصیل اسلامی باشد و حیثیت و حرمت بیمار و همراهان توام با تکریم و ادب باشد درحالی اینگونه اقدامات غیراخلاقی و غیرانسانی برخلاف هنجارهای اجتماعی و فرهنگی و مقررات و برخلاف حقوق شهروندی و تعرض به کرامت انسانی به وقوع می‌پیوندد که بیمارستان قلب تهران مدعی رعایت حقوق منشور بیمار و همراهان است درحالیکه علی القاعده وطبق منشور رعایت حقوق بیمار و همراه، بیمارستان می‌بایستی برای اسکان و استراحت بیماران که مستاصل و گرفتار رنج و بیماری هستند هتل یا آسایشگاه و همراه خانه تامین نماید بدین نحو با قصاوت و سنگدلی برخورد می‌شود.

این گونه اقدامات غیراصولی برخلاف موازین حقوق بشری و شهروندی درحالیکه حق بر سلامتی، جزئی از حقوق بنیادین شهروندان در هر جامعه سیاسی است. هر شهروندی به مثابه عضوی از جامعه صرف نظر از ملاحظات نژادی، دینی، سیاسی و فرهنگی صرفاً به واسطه وجود رابطه شهروندی، دارای حق و استحقاق لازم جهت بهره مندی از این حق می‌باشند.

حق بر سلامت تمام خدمات پزشکی، غذای کافی، مسکن مناسب، محیط زیست پاک و... را در بر می‌گیرد. عوامل متنوع و تأثیرگذار بر سلامتی موجب دشواری تعریف حق مزبور شده است و کشورها برای تأمین این امکانات ملزم به اتخاذ تصمیمات اساسی هستند که ایران نیز با تصویب قوانین و مقررات در زمینه‌ی سلامت در قانون اساسی این حق را به رسمیت شناخته است. فذا با این اقدام خلاف قانون و اخلاق لازم است دانشگاه علوم پزشکی تهران در اسرع وقت ضمن بررسی موضوع با خاطیان برخورد کند چراکه قلب تهران در بیمارستان قلب به درد آمد.

منبع: آفتاب یزد

510282