دستگیری خانم هنجار شکن رقاص در تهران/ فیلم

پلیس از دستگیری خانمی که فیلم‌های رقاصی او اخیرا در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود، خبر داد.
تصویر دستگیری خانم هنجار شکن رقاص در تهران/ فیلم

به گزارش پرسون، در پی انتشار تصاویر هنجارشکنانه توسط یک خانم در شهر تهران ، این شخص شناسایی و توسط پلیس تهران بزرگ دستگیر شد .

510274