موافقتنامه بین ایران و بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، لایحه موافقتنامه بین ایران و بلاروس را در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه به تصویب رساندند.
تصویر موافقتنامه بین ایران و بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه تصویب شد

به گزارش سایت خبری پرسون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه را بررسی کرده و کلیات و جزئیات این لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده واحده این لایحه، موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه شامل یک مقدمه، ۱۲ ماده و یک پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

بر اساس تبصره این ماده، رعایت اصول ۷۷،۱۲۵،۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.

منبع: ایسنا

510168