قیمت طلا و نفت در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش و بهای طلا با افزایش رو‌به‌رو بود.
تصویر قیمت طلا و نفت در بازارهای جهانی

به گزارش پرسون، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۶۱ صدم درصد کاهش به ۸۶ دلار و ۹۸ رسید.

قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز با ۲۸ صدم درصد کاهش به ۹۰ دلار و ۴۸ سنت رسید.

قیمت هر گرم طلا نیز با ۱۹ صدم درصد افزایش به ۶۱ دلار و ۸۱ سنت رسید.

منبع: ایلنا

509978