حشره‌ای عجیب به شکل عنکبوت+فیلم

تصویر حشره‌ای عجیب به شکل عنکبوت+فیلم

به گزارش سایت خبری پرسون، گونه‌ای غیرسمی از عقرب‌ها وجود دارد که فاقد دم هستند. یک گونه از عقرب‌های بدون دم در مناطق استوایی وجود دارد که پا‌های بلند آن باعث شده شباهت زیادی به عنکبوت پیدا کند. این حشره علی‌رغم ظاهر ترسناکش، نیش سمی یا غده‌ای برای تار تنیدن ندارد و تنها در موارد کمی در صورت تهدید شدن، حمله می‌کند.

این عقرب بی دم بین ۵ تا ۱۶ سانتیمتر رشد می‌کند و گاهی همانند خرچنگ به پهلو راه می‌رود.

منبع: باشگاه خبرنگاران

508802