تست هوش؛ هوش خود را با ۴ سوال هوشمندانه محک بزنید

سوال‌های این آزمون به نظر ساده می‌آیند، اما آن‌ها را دست کم نگیرید، هر چند تا پاسخ صحیح در مدت زمان کم میزان بالاتر هوش‌تان را نشان می‌دهد.

تصویر تست هوش؛ هوش خود را با ۴ سوال هوشمندانه محک بزنید

به گزارش پرسون، به سئوالات زیر پاسخ دهید.

سوال اول: دروغگو را بیابید

هوش خود را با ۴ سوال هوشمندانه محک بزنید

مردی پس از اسکی روی آب به ساحل و نزد دوستانش برگشت. او خواست غذا بخورد که متوجه شد، غذایش نیست. از دوستانش پرسید خبری از غذای او دارند. یکی از دوستانش گفت، تمام روز را داشته موج‌سواری می‌کرده و دیگری هم گفت که تمام مدت کنار آتش نشسته بوده و آبمیوه‌اش را می‌خورده است. مرد لبخندی زد، چراکه می‌دانست یکی از آن‌ها دارد دروغ می‌گوید و به‌سرعت دروغگو را شناخت. به نظر شما دروغگو کیست؟

سوال دوم: در تصویر زیر چند عدد کبریت می‌بینید؟

هوش خود را با ۴ سوال هوشمندانه محک بزنید

سوال سوم: خرابکار واقعی کیست؟

از روی تصویر می‌توانید بگویید کدام یک از کودکان، خرابکار واقعی است؟

هوش خود را با ۴ سوال هوشمندانه محک بزنید

سوال چهارم: کدام یک باردارست؟

از روی تصویر پا‌های سه زن زیر می‌توانید حدس بزنید، کدام یک باردارست؟

هوش خود را با ۴ سوال هوشمندانه محک بزنید

پاسخ‌ها:

۱. زنی که مشغول خوردن آبمیوه بود، دروغ می‌گفت. زیرا با وجود اینکه او مدت زیادی کنار آتش نشسته بود، هنوز یخ‌های داخل لیوانش آب نشده بود.

۲. ۸ عدد کبریت در تصویر وجود دارد.

هوش خود را با ۴ سوال هوشمندانه محک بزنید

۳. با یک نگاه به دست دختر کوچولو که کثیف شده، می‌توان فهمید او موجب این دردسر شده است.

هوش خود را با ۴ سوال هوشمندانه محک بزنید

۴. نفر شماره ۳ باردارست. وقتی شکم زنان باردار بزرگ می‌شود، آن‌ها نمی‌توانند به‌راحتی بند کفش‌هایشان را ببندند.

هوش خود را با ۴ سوال هوشمندانه محک بزنید

منبع:خبرآنلاین

507661