تست هوش؛ ضریب هوشی خود را بیازمائید

آیا می‌توانید معادله ضریب هوشی این مطلب را زیر 50 ثانیه حل کنید؟
تصویر تست هوش؛ ضریب هوشی خود را بیازمائید

به گزارش سایت خبری پرسون، در زیر یک معادله را مشاهده می کنید. با توجه به قانونی که در دو معادله اول رعایت شده پاسخ معادله سوم چند می‌شود؟

.

.

.

.

.

.

.

اگر هنوز در تلاش برای به دست آوردن پاسخ هستید، کمی پایین تر به این معما پاسخ داده ایم. این تست هوش یک راه عالی برای آزمایش مهارت های مشاهده و میزان تیزبینی شما است.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

اگر هنوز به جواب نرسیده اید، پاسخ را اینجا ببینید

منبع: اقتصاد آنلاین

506566