تصویری جالب از سلفی گرفتن چهار روحانی در مجلس

تصویر تصویری جالب از سلفی گرفتن چهار روحانی در مجلس

به گزارش پرسون، ایرنا تصویری از سلفی گرفتن چهار نماینده روحانی مجلس را منتشر کرده است .

506464