عکس قدیمی جوانی پادشاه عربستان در صحرای این کشور

تصویر عکس قدیمی جوانی پادشاه عربستان در صحرای این کشور

به گزارش پرسون،تصویری نادر از سلمان بن عبدالعزیر پادشاه عربستان سعودی منتشر شده که به نظر می‌رسد او در بیابان دراز کشیده است. او که به چیزی تکیه داده در حال صحبت با افرادی است که در عکس دیده نمی‌شوند. تصویری که از جوانی سلمان بن عبدالعزیز منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی با استقبال همراه شده و برخی معتقدند که این عکس حاکی از تواضع و عربیت در شخصیت پادشاه عربستان است.

(عکس)

505517