سوریه:

فرانسه در موضع‌گیری‌های به دور از واقعیت خود بازنگری کند

وزارت خارجه سوریه تاکید کرد، رویاهای فرانسه برای بازگرداندن میراث عصر استعمار و تسلط بر ملت‌های دیگر برای جهان امروز اعتباری ندارد و پاریس باید در مورد موضعگیری‌های به دور از واقعیت خود بازنگری کند.

تصویر فرانسه در موضع‌گیری‌های به دور از واقعیت خود بازنگری کند

به گزارش پرسون، وزارت خارجه سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد: اخیرا هیستری و موضعگیری‌های منزوی و به دور از واقعیت دستگاه دیپلماسی فرانسه را که پس از تصمیمات تاریخی اتخاذ شده در اجلاس سران عرب در عربستان درباره سوریه، رویکرد درست خود را از دست داده، دنبال کردیم.

وزارت خارجه سوریه در ادامه نیز تصریح کرده: "فرانسه‌ای که همراه با سازوکارهای تروریستی خود در رسیدن به اهدافش در سوریه شکست خورد، کور شده و واقعیت‌ها و تغییرات جاری در عرصه‌های عربی، منطقه‌ای و بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد."

همچنین این وزارتخانه در ادامه بیانیه خود اعلام کرد، رویاهای بیمارگونه فرانسه در دیپلماسی برای بازگرداندن میراث عصر استعمار و تسلط بر ملت‌ها و منابع آنها دیگر برای جهان امروز که ارزش‌های جدیدی را بر اساس اصل چند قطبی، رد تحریم‌های غیراخلاقی و غیرانسانی اقتصادی، احترام به حاکمیت و استقلال کشورها و برابری میان آنها ایجاد کرده، اعتباری ندارد.

وزارت خارجه سوریه در پایان نیز تاکید کرد، دستگاه دیپلماسی توسعه نیافته فرانسه باید موضعگیری‌های به دور از واقعیت خود را مورد بازنگری قرار دهد چرا که ملت‌های جهان می‌دانند عصر سلطه‌جویی و پایمال کردن حقوق ملت‌ها با اظهارات پوچ و بی‌اساس به طور غیرقابل بازگشتی تمام شده است.

487075