نسخه جدید سایت ریاست جمهوری رونمایی شد

نسخه جدید پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری امروز رونمایی شد.
تصویر نسخه جدید سایت ریاست جمهوری رونمایی شد

به گزارش پرسون، پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری امروز با نمایی متفاوت بروزرسانی شد.

دسترسی به اخبار دولت‌های هفتم و هشتم، نهم و دهم و هم‌چنین یازدهم و دوازدهم کماکان برای مراجعه‌کنندگان وجود دارد.

معرفی کابینه و اعضای دولت، کتب، وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور بر اساس قانون اساسی، تصاویر، فیلم‌ها و مستندات از جمله مواردی است که در دسترس قرار دارد.

486518