ترس عجیب و بامزه سه گربه از یک موش کوچک! +فیلم

یک خانم ویدیویی از سه گربه خود منتشر کرده که در آن هر سه گربه یک طرف ایستاده و هیچ کدام قصد گرفتن موش را ندارند.
تصویر ترس عجیب و بامزه سه گربه از یک موش کوچک! +فیلم

به گزارش پرسون، در ادامه این فیلم جالب را ببینید.

484699