مشاهده ابرهای مشکوک و عجیب در تهران

تصویری از پونک؛ میدان عدل در تهران منتشر شده که ابرهای عجیبی در آن مشاهده میشود.

تصویر مشاهده ابرهای مشکوک و عجیب در تهران

به گزارش سایت خبری پرسون، در ادامه این تصاویر را ببینیم.

483808