حکایت روزهایی که یه عده سرشون کردن تو سطل ماست!

تصویر حکایت روزهایی که یه عده سرشون کردن تو سطل ماست!

به گزارش پرسون، یکی از کاربران فضای مجازی با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود در واکنش به سکوت برخی نسبت به اتفاقات اخیر کشور نوشت:

قدیما میگفتن طرف سرش رو مثل کبک کرده تو برف

ورژن جدیدش اینه که یه عده سرشون کردن تو سطل ماست

حکایت روزهایی که یه عده سرشون کردن تو سطل ماست!

کاریکاتور: اثر محمدعلی رجبی

483600