تصاویر داغ از مسی و خانواده‌اش در کشور عربستان

مسی طبق توافق امضا شده با وزارت گردشگری عربستان، به مدت دو روز باهدف ترویج گردشگری در این کشور اقامت می‌کند.

تصویر تصاویر داغ از مسی و خانواده‌اش در کشور عربستان

به گزارش پرسون، در ادامه تصاویری از مسی و خانواده‌اش در کشور عربستان را با هم میبینیم.

گفتنی است وزارت گردشگری عربستان سال گذشته مسی را به عنوان سفیر خود برگزیده بود.

483417