فال ابجد فردا سه شنبه ۵ اردیبهشت/ «نحوه گرفتن فال روزانه ابجد»

این فال یکی از پرطرفدارترین فال ها برای کاربران است و معمولا آن را دنبال می کنند. اما باید به شما علاقه مندان این فال، این نکته مهم را یاد آوری کنیم که در همه امور خداوند را مد نظر قرار دهید و به او توکل کنید و چنانچه در فال تان نکته منفی مشاهده کردید، ناراحت و مایوس نشوید و آن را صرفا سرگرمی تلقی کنید. ما از همراهی شما خوشحال هستیم و به این همراهی دلگرمیم.
تصویر فال ابجد فردا سه شنبه ۵ اردیبهشت/ «نحوه گرفتن فال روزانه ابجد»

به گزارش پرسون، فال حروف ابجد یکی از فال‌های پرطرفدار و بسیار قدیمی است که افراد بسیاری به پیشگویی‌ها و طالع‌های این فال اعتقاد دارند. که در پایین این صفحه علاوه بر معرفی حروف ابجد، به تبدیل این حروف به اعداد معادل و همچنین طالع بینی با حروف ابجد و طالع بینی ازدواج با آن پرداخته ایم. اگر به فال و طالع بینی علاقمند هستید حتما بخش انواع فال و طالع بینی مجله تصویر زندگی رو دنبال کنید.

♈ فال ابجد امروز متولدین فروردین

ابجد فال شما: د – ب – ب
تعبیر: طالعت خوب نیست. بهتر است استرس و اضطراب را از خود دور کنید بیشتر مراقب خود در زندگی باشید تا به دردسرهای فراوانی مواجه نشوید،، بلکه بتواند خود را از غم واندوه نجات دهید و به سوی خوشبختی و نشاط در امورات زندگیتان برسانید.

♉ فال ابجد امروز متولدین اردیبهشت

ابجد فال شما: ج – ج – آ
تعبیر: مرادتان حاصل می شود. به زودی خیر و برکت در زندگی تا سرازیر می‌شود به آرامش و آسایش در آینده نصیبتان خواهد شد،، بهتر است؛ هیچ گونه نگرانی به دل خود راه ندهید به زودی تمام مشکلات و سختی و سر راهتان برداشته می‌شود.

♊ فال ابجد امروز متولدین خرداد

ابجد فال شما: د – آ – ج
تعبیر: به زودی خبر خوب و خوشایند به گوش تان خواهد رسید که آینده‌تان را پر از آرامش و آسایش می‌کند،، شما را به موفقیت و سربلندی در آینده می رساند بهتر است؛ در زندگی برای خود صدقه بدهید تا از چشم زخم مردم در امان بمانید.

♋ فال ابجد امروز متولدین تیر

ابجد فال شما: د – د – ج
تعبیر: گره از کارتان گشوده خواهد شد به مقصود خود در زندگی خواهید رسید و شادی و خوشبختی را در آینده به دست می آورید سعی کنید؛ با عجله دست به کاری نزنید که برایتان مشکلات بسیار زیادی به وجود می آورد، و شما را به نابودی می رساند.

♌ فال ابجد امروز متولدین مرداد

ابجد فال شما: ب – د – ج
تعبیر: شخصی از راه دور به دیدار تان می آید و به شما پیشنهاد های نادرستی را می دهد با این کار برای خود خطرات بسیار زیادی به وجود می‌آورید و خودتان را به نابودی می رسانید،، بهتر است؛ بیشتر مراقب باشید تا به درد سر فراوانی مواجه نشوید بلکه بتوانید خود را از مشکلات نجات دهید.

♍ فال ابجد امروز متولدین شهریور

ابجد فال شما: ج – آ – د
تعبیر: طالعت نیک است. به زودی ازدواج عاشقانه و پر شور و نشاط در پیش رو دارید که خوشبختی و آرامش را در وجود تان چند برابر می‌کند شما را از غم و اندوه نجات می دهد،، و به سربلندی می رساند ،، بهتر است هیچ گونه نگرانی به دل خود راه ندهید.

♎ فال ابجد روزانه متولدین مهر

ابجد فال شما: ج – ب – ج
تعبیر: قصد و منظور نیکی دارید و اگر دست به این کار بزنید هم به خودتان و هم به اطرافیانتان خیر و منفعت خواهید رساند پس تعجیل کنید. دوستانی نادرست در زندگیتان وجود دارند که باید هرچه سریعتر از آنها دوری کنید چرا که دردسر برایتان به وجود خواهند آورد. حسودات در اطرافتان زیادند مراقب باشید.

♏ فال ابجد روزانه متولدین آبان

ابجد فال شما: آ – آ – آ
تعبیر: ناامید و پریشان نباشید خداوند به شما راه درست را نشان خواهد داد و کمکتان می‌کند تا مشکلات را از پیش رو بردارید. از نظر مالی در موقعیت خوبی قرار خواهید گرفت که می‌توانید از فقر و نداری رهایی یابید. فردی از شما حمایت خواهد کرد و اجازه نمی دهد گزندی از جانب دیگران به شما وارد شود.

♐ فال ابجد روزانه متولدین آذر

ابجد فال شما: ج – ج – ب
تعبیر: بخت خوبی در انتظارتان است و زندگی روی خوشش را به شما نشان خواهد داد. افرادی نابکار در زندگیتان وجود دارند که هر لحظه برایتان دردسر می آفرینند از آنها به دور باشید و اجازه ندهید در کارهایتان دخالت کنند اندوهی به دلتان وارد شده که به زودی برطرف می شود، توکلتان بر خداوند باشد.

♑ فال روزانه ابجد متولدین دی

ابجد فال شما: د – د – ب
تعبیر: به زودی مال و اموال فراوانی به دستتان می‌رسد که میتوانید قرضهایتان را ادا کنید. باید خداوند را در تمامی امورات به یاد داشته باشید و از راه درست خارج نشوید تا بتوانید به سعادتی که در انتظارش هستید دست پیدا کنید. فرایض الهی تان را به جا آورید و در این مورد کاهلی نکنید که ضربه خواهید خورد.

♒ فال روزانه ابجد متولدین بهمن

ابجد فال شما: ج – د – ب
تعبیر: بسیار مراقب باشید چرا که افراد کینه جو و حیله گر در اطرافتان فراوان است که قصد دارند به شما ضربه وارد کنند. این مسیری که قصد دارید در پیش بگیرید برایتان چیزی جز غم و اندوه در پی نخواهد داشت پس از آن صرف نظر کنید. فعلا بخت با شما یار نیست چند صباحی را منتظر بمانید تا خداوند زندگیتان را بر وفق مراد کند

♓ فال روزانه ابجد متولدین اسفند

ابجد فال شما: د – آ – آ
تعبیر: از دعوا و جر و بحث با اطرافیانتان به دور باشید و سعی کنید تا به دنبال اعمال نیک بروید چرا که زندگیتان را با کارهای نامناسب در خطر خواهید انداخت. بختتان بلند است و به زودی به سعادت و شادکامی دست خواهید یافت. دست به کارهای اشتباه نزنید که خودتان را در دردسر خواهید انداخت.

راز و رمز حروف ابجد و نحوه گرفتن فال با حروف ابجد

کلمه ابجد به چهار حرف ابتدایی الفبای قدیم سامی اشاره می کند که به جای اعداد از آن استفاده می شد. یعنی با استفاده از حروف ابجد، ارزش عددی حروف مشخص می شد و در ترتیب بندی، طالع بینی و علوم غریبه از این حروف استفاده می شد. این حروف روشی برای مرتب سازی حروف در زبان عربی بر پایه الفبای اولیه خط فنیقی است. گاهی مواقع از این روش برای شماره گذاری صفحات یا موارد استفاده می شود پیش از هر کاربردی بهتر است با روش محاسبه حروف ابجد که در این بخش از نمناک شرح داده شده است آشنا شویم.

انواع حروف ابجد

سه نوع حروف ابجد وجود دارد که عبارتند از:

ابجد کبیر

ابجد صغیر

ابجد وسیط

اعداد نسبت داده شده به ۲۸ حرف ابجد کبیر از یک تا هزار است. در واقع اعداد ۱ تا ۱۰۰۰ بین ۲۸ حرف عربی تقسیم شده است. اگر هر یک از اعداد حروف ابجد کبیر که از ۹ بزرگتر است را به ۹ تقسیم کنیم باقیمانده آن اعداد ابجد صغیر خواهد بود و اگر به جای ۹، اعداد ابجد کبیر را به ۱۲ تقسیم کنیم، باقیمانده آن ابجد وسیط است. اما بیشترین موارد استفاده را حروف ابجد کبیر دارد.

به مربع ارزش عددی حروف ابجد کبیر، ابجد اکبر گفته می شود. برای مثال ابجد اکبر حرف “ی” برابر با ۱۰۰ و یا ابجد کبیر حرف “ق” برابر ۱۰۰۰۰ خواهد بود.

ابجد کبیر

الف =۱ب = ۲ج = ۳د = ۴ه = ۵و = ۶ز = ۷ح = ۸ط = ۹

ی = ۱۰ک = ۲۰ل =۳۰م = ۴۰ن = ۵۰س = ۶۰ع = ۷۰ف = ۸۰ص = ۹۰

ق = ۱۰۰ر = ۲۰۰ش = ۳۰۰ت = ۴۰۰ث = ۵۰۰خ = ۶۰۰ذ = ۷۰۰ض = ۸۰۰ظ = ۹۰۰

غ = ۱۰۰۰گ = ۲۰۰۰چ= ۳۰۰۰پ= ۴۰۰۰ژ= ۵۰۰۰

ابجد صغیر

الف =۱ب = ۲ج = ۳د = ۴ه = ۵و = ۶ز = ۷ح = ۸ط = ۹

ی = ۱۰ک = ۸ل =۶م = ۴ن = ۲س = ۶ع = ۱۰ف = ۸ص = ۶

ق = ۴ر = ۸ش = ساقطت = ۴ث = ۸خ = ساقطذ = ۴ض = ۸ظ = ساقط

غ = ۴گ = ۲چ= ۳پ= ۴ژ= ۵

ابجد وسیط

الف =۱ب = ۲ج = ۳د = ۴ه = ۵و = ۶ز = ۷ح = ۸ط = ۹

ی = ۱۰ک = ۸ل =۶م = ۴ن = ۲س = ۰ع = ۱۰ف = ۸ص = ۶

ق = ۴ر = ۸ش = ۶ت = ۴ث = ۸خ = ۰ذ = ۴ض = ۸ظ = ۰

غ = ۴گ = ۸چ= ۰پ= ۴ژ= ۸

ابجد مانند الفبای عربی، ۲۸ حرف دارد. در ادبیات فارسی، معادل سازی این حروف با اعداد برای ساخت رمز، کاربرد فراوانی دارد و به این معادل سازی حساب جمل بر وزن گسل گفته می شود. حساب جمل به خصوص در صنعت لغز در نظم فارسی، بسیار پرکاربرد است. یعنی ارتباط یک به یک اعداد را در حساب جمل با حروف در الفبای ابجد محاسبه می کنند.

حال می توان گفت که به جای دسته بندی مطالب با حروف الف ب پ ت ث … بهتر است روش قدیمی استفاده از الف ب ج د ه و … را به کار برد زیرا دارای ظرافتی نهفته می باشد و آن تطابق با اعداد است.

نکته دیگر این است که اگر تقسیم های مورد نظر از ده بیشتر باشد، بعد از “ی” ننویسید “ک”، بلکه از “یا” استفاده کنید که معادل ۱۱ است (ی + الف = ۱۰ + ۱)، و بعد “یب” معادل ۱۲ و “یج” معادل ۱۳ و الی آخر. شاید بارها با این ترتیب شماره گذاری در صفحات پیش گفتار کتابها مواجه شده باشید.

برای سادگی در حفظ حروف ابجد، هر چند تا حرف پیاپی به شکل واژه در آمده و تلفظ می شوند. این واژه ها عبارت اند از:اَبْجَدْ – هَوََزْ – حُطّی – کَلَمَنْ – سَعْفَصْ – قَرَشَتْ – ثَخَِذْ – ضَظِغْ.

نحوه تبدیل حروف ابجد به اعداد

نام هرکسی را می توان بر حسب حروف ابجد به عدد تبدیل کرد. به طور مثال:علی = ۱۱۰ ، ندا = ۵۵.

برای تبدیل نام به عدد، می بایست عدد متناظر با حروف را با یکدیگر جمع کنید؛ برای مثال:علی = (ع=۷۰ ، ل =۳۰ ، ی =۱۰) ← (۱۱۰=۱۰+۳۰+۷۰)

حرف همزه (أ) و الف (ا) هر دو عدد ۱ می باشند و حروفی که تشدید دارند یک حرف محسوب می شود، مثلا کلمه فَعّال برابر است با ۱۸۱. اما به طور استثناء حرف ل مکرر در واژه الله، دو حرف محسوب می شود. به همین دلیل عدد کلمه اللّه ۶۶ می شود؛ چون ا ۱، ل ۳۰، ل ۳۰ و ه ۵ است.

در مورد حروف فارسی که الفبای ابجد آنها را ندارد یعنی “پ”، “چ”، “ژ”، و “گ”، عدد ابجد آنها برابر با حرف مشابه آن ها در عربی در نظر گرفته شود؛ پ= ب، چ = ج، ژ= ز، و گ= ک. در برخی منابع برای محاسبه ابجد اسامی که در آنها این حروف فارسی به کار برده شده است، به جای در نظر گرفتن عدد حروف عربی مشابه، ارزش عددی آنها را برابر صفر محسوب می کنند. در منابعی نیز به “گ” ارزش دوهزار، به “چ” ارزش سه هزار، به “پ” ارزش چهارهزار و به “ژ” ارزش پنج هزار داده اند.

گاه در کلماتی، یک حرف مشد است که در خواندن دو حرف و در نوشتن یک حرف است مانند کلمه محمّد که حرف م در آن مشدد است. بنابراین عدد محمد؛ ٩٢ است ، نه ١٣٢ !

انواع کاربرد حروف ابجد :

۱. ترتیب بندی: در متون بسیاری به جای شماره گذاری با اعداد، از حروف ابجد استفاده می شود. در برخی کتاب ها نیز صفحات مقدمه با حروف ابجد شماره گذاری می شود.

۲. رمزگذاری: از حروف ابجد برای نوشتن رمز نیز استفاده می شود. مثلا در متن یک نامه یا یک نوشته می توان به جای اشاره مستقیم به یک واژه یا جمله، معادل عددی ابجد آنها نوشته شود و یا بالعکس آن نیز امکان پذیر است.

۳. موسیقی: از حروف ابجد در موسیقی پس از اسلام، در ثبت اصوات و دساتین استفاده شده است. به عنوان مثال نغمه های دستگاه شور با حروف ابجد عبارت بودند از:«یح یه یب ی ح. ه. ج. ا» و فاصله ها و ابعاد آن ها:«ط ط. ج‍ ج‍ ط. ج‍ ج» که در موسیقی امروز به ترتیب نت های سل، لاکرن، سی بمل، دو، ر، می بمل، فا و سل را تشکیل می دهند.

۴. تاریخ: از حروف ابجد می توان برای به خاطر سپاری اعداد مهم یا تاریخ های مهم استفاده کرد. مثلا می توان اعداد و حروف معادل آنها را مانند یک واژه یا شعر به خاطر سپرد. مثلا کلمه عدل مظفر با حساب جمل، ۱۳۲۴ می شود. این عدد همان سالی است که مظفرالدین شاه، مشروطیت را امضاء نمود.

۵. علوم غریبه: مردم در گذشته اعتقاد داشتند که اعداد روح حروف هستند. به عنوان نمونه میان کلماتی که اعداد یکسانی داشتند ارتباط خاصی وجود دارد. بخشی از علوم غریبه بر مبنای رابطه حروف و اعداد و توانایی ترکیب روح کلمات با هم استوار شده است.

۶. عرفان: علم حروف در عرفان اسلامی اهمیت بسیاری داشته است و آثاری نیز در باب آن به جا مانده است مانند رساله “الدر المکنون فی علم‏ الحروف”، ‏و رساله “مفتاح الاسرار در علم جفر و حروف” از محی الدین عربی.

۷. اسطرلاب: با توجه به درآمیختگی علم حروف و اعداد ابجد در زمانهای قدیم بسیاری از تقویم و طلسم هایی که مصریان و بابلی ها درست می کردند، این حروف کاربرد فراوانی داشته است. در علم اسطرلاب نیز به همین منوال از حروف ابجد استفاده می شود.

طالع بینی با حروف ابجد

یکی از کاربردهای حروف ابجد طالع بینی شخص است. برای این منظور باید مراحل زیر را انجام دهید:

نام شخص را به ابجد کبیر تبدیل کنید.

نام مادرش را با ابجد کبیر محاسبه کنید.

عدد نام خود فرد و عدد نام مادرش را با هم جمع نمائید.

نتیجه را به عدد ۱۲ تقسیم نمائید.

باقیمانده عدد برج طالع آن شخص است که با توجه به آن عدد طالع بینی او انجام می شود.

اعداد برج های طالع عبارتند از:

۱:حمل، ۲:ثور، ۳:جوزا، ۴:سرطان، ۵:اسد، ۶:سنبله، ۷:میزان، ۸:عقرب، ۹:قوس، ۱۰:جدی، ۱۱:دلو، ۱۲:حوت

طالع بینی ازدواج با حروف ابجد

در محاسبه حروف ابجد برای طالع بینی ازدواج به شکل زیر عمل می شود:

ابجد نام و نام مادر خانم را به دست آورید.

نام و نام مادر آقا را به عدد ابجد تبدیل کنید.

اعداد بدست آمده را با یکدیگر جمع کنید.

نتیجه را بر عدد ۵ تقسیم نمائید.

اگر باقیمانده ۲ یا ۴ باشد ستاره آنان جفت نیست.

اگر باقیمانده ۱، ۳ یا ۵ شود، ستاره دو نفر جفت بوده و به هم می رسند.

اگر باقیمانده صفر شود نشان دهنده این است که یکی از اعضای خانواده طرفین با این وصلت موافق نیست.

482046