فال حافظ جمعه 25 فروردین با تفسیر

تصویر فال حافظ جمعه 25 فروردین با تفسیر

به گزارش پرسون، در این بخش روزانه فال حافظ به تاریخ جمعه 25 فروردین ماه سال 1402 با تفسیر دقیق و صد در صد درست ویژه پیشگویی دقیق روزها و هفته های آینده را ارائه کرده ایم. با فال روزانه دقیق حافظ همراه ما باشید.

فـال حـافـظ امروز متولدین فروردین

ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی وان گه برو که رستی از نیستی و هستی گر جان به تن ببینی مشغول کار او شو هر قبله‌ای که بینی بهتر ز خودپرستی تـعـبـیـر فال حافظ: فال حافظ امروز شما نشان می دهد سختی های روزگار تو را منزوی ساخته است. از این حالت انزوا خارج شو و پوسته خودپرستی را از پیرامون خود بشکن. دلت را از عشق و محبت لبریز کن و بدان برای رسیدن به شیرینی وصال و مقصود، تحمل تلخی های راه کاری آسان و سهل است.

فـال حـافـظ روزانه متولدین اردیبهشت

مژدگانی بده ای دل که دگر مطرب عشق راه مستانه زد و چاره مخموری کرد نه به هفت آب که رنگش به صد آتش نرود آن چه با خرقه زاهد می انگوری کرد تـعـبـیـر فال حافظ: تفسیر فال حافظ شما می گوید در جستجوی کیمیای سعادت نهایت تلاش خود را می کنی اما بدان که راه را اشتباه انتخاب کرده ای. آنچه تو به دنبال آن می گردی همین استعدادهای خدادادی است که در وجود تو نهفته شده و باید آنها را شکوفا کنی. چشم دل را باز کن و توانایی های خود را بشناس و در راه کاربرد آنها از خدا مدد بجوی که او تو را یاری خواهد کرد.

فـال حـافـظ دقیق متولدین خرداد

آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده گفت حافظ لغز و نکته به یاران مفروش آه از این لطف به انواع عتاب آلوده تـعـبـیـر فال حافظ: فال حافظ امروز شما می گوید نیت انجام کار جدیدی را داری و در آغاز آن دچار تردید هستی. باید بدانی موفقیت در این کار مستلزم آمادگی های بسیاری است، خصوصا آنکه باید دل خود را از زنگارها پاک کنی و هوی و هوس ها را از سر بیرون کنی تا لطف الهی شامل حالت شود و تو بیش از آنچه تصور می کنی از کار جدید خود بهره ببری.

فـال حـافـظ پیشگویی متولدین تیر

به درد و صاف تو را حکم نیست خوش درکش که هر چه ساقی ما کرد عین الطاف است ببر ز خلق و چو عنقا قیاس کار بگیر که صیت گوشه نشینان ز قاف تا قاف است تـعـبـیـر فال حافظ: فال حافظ امروز شما نشان می دهد تا زمانی که انسان در موقعیتی مناسب قرار دارد دوستان بسیاری دور و برش هستند اما دوست خوب کسی است که در زمان تنگدستی و موقعیت های نامناسب در کنار انسان بماند. چنانچه مسافرتی به شما پیشنهاد شد حتما استقبال کنید که نفع شما در آن است اما در حساب و کتاب خود دقت بسیار کن و از مال حرام بپرهیز که چون آتش زندگی انسان را می سوزاند.

فـال حـافـظ با تقسیر دقیق متولدین مرداد

به درد و صاف تو را حکم نیست خوش درکش که هر چه ساقی ما کرد عین الطاف است ببر ز خلق و چو عنقا قیاس کار بگیر که صیت گوشه نشینان ز قاف تا قاف است تـعـبـیـر فال حافظ: فال حافظ امروز شما نشان می دهد تا زمانی که انسان در موقعیتی مناسب قرار دارد دوستان بسیاری دور و برش هستند اما دوست خوب کسی است که در زمان تنگدستی و موقعیت های نامناسب در کنار انسان بماند. چنانچه مسافرتی به شما پیشنهاد شد حتما استقبال کنید که نفع شما در آن است اما در حساب و کتاب خود دقت بسیار کن و از مال حرام بپرهیز که چون آتش زندگی انسان را می سوزاند.

فـال حـافـظ روزانه متولدین شهریور

روی زرد است و آه دردآلود عاشقان را دوای رنجوری بگذر از نام وننگ خود حافظ ساغری می طلب که مخموری تعبیر فال حافظ : تفسیر فال حافظ امروز شما نشان می دهد انسانی که در درونش بذر عشق و محبت وجود ندارد درواقع از زندگی هیچ بهره ای نبرده است. غرور بی جا مانع ورود عشق به زندگی انسان است. تو اگر در این راه قدم گذاشته ای باید هوای نام و ننگ را از سر خود بیرون کنی و فقط به مقصود خود بیندیشی و در راه رسیدن به مقصود هر مانعی را از مقابل خود برداری.

فـال حـافـظ امروز متولدین مهر

ز دوستان تو آموخت در طریقت مهر سپیده دم که صبا چاک زد شعار سیاه به عشق روی تو روزی که از جهان بروم ز تربتم بدمد سرخ گل به جای گیاه تـعـبـیـر فال حافظ: فال حافظ امروز شما می گوید ناخواسته مرتکب اشتباه بزرگی شده ای که اکنون از انجام آن پشیمان هستی. غصه خوردن و عذاب دادن خود دردی را دوا نمی کند جز آنکه جسم را رنجور و روح را بیمار می گرداند. به عفو او امیدوار باش و هرچه زودتر برای عذرخواهی قدم پیش بگذار و بدان او زمانی که از شدت علاقه تو نسبت به خودش آگاه شود حتما تو را خواهد بخشید.

فـال حـافـظ درست متولدین آبان

گر دست دهد خاک کف پای نگارم بر لوح بصر خط غباری بنگارم بر بوی کنار تو شدم غرق و امید است از موج سرشکم که رساند به کنارم تفسیر فال حافظ: فال حافظ امروز شما حکایت از این دارد که برای رسیدن به نیتت از هیچ گونه تلاشی فروگذاری نمی کنی. هیچ کس نخواهد توانست در راه رسیدن تو به مقصودت خللی ایجاد کند. تو در چند قدمی پیروزی ایستاده ای و به امید خدا به زودی آنچه را که خواهان آن هستی به دست خواهی آورد.

فـال حـافـظ دقیق متولدین آذر

امروز قدر پند عزیزان شناختم یا رب روان ناصح ما از تو شاد باد خون شد دلم به یاد تو هر گه که در چمن بند قبای غنچه گل می‌گشاد باد تـعـبـیـر فال حافظ: فال حافظ امروز شما می گوید انسانی پاک سرشت و پاک نیت هستی و ذات خوب تو باعث موفقیتت در کارها می شود. به زودی خبری خوش به تو خواهد رسید که تو را به سعادت و خوشبختی رهنمون می سازد. از مشورت با بزرگان و اهل خرد غافل مشو که رمز پیروزی استفاده از تجربیات ناب دیگران است.

فال حافظ زیبای متولدین دی

آبرو می‌رود ای ابر خطاپوش ببار که به دیوان عمل نامه سیاه آمده‌ایم حافظ این خرقه پشمینه مینداز که ما از پی قافله با آتش آه آمده‌ایم تـعبـیـر فال حافظ: تفسیر فال حافظ شما می گوید مدت هاست دچار یأس و ناامیدی شده ای و اکنون قصد انجام کاری را داری که تنها علت انتخاب آن موقعیت بد فعلی توست. به جای آنکه خود را از چاله به چاه بیندازی به خدا پناه ببر. هرچند تو گناهکار باشی ولی او بخشنده و مهربان است و تو را یاری خواهد کرد. گول ظواهر را نخور و عاقلانه تصمیم بگیر.

فـال حـافـظ روز و هفته متولدین بهمن

به هوش باش که هنگام باد استغنا هزار خرمن طاعت به نیم جو ننهند مکن که کوکبه دلبری شکسته شود چو بندگان بگریزند و چاکران بجهند تـعـبـیـر فال حافظ: فال حافظ امروز شما نشان می دهد متاسفانه ظواهر دنیا آنچنان پر زرق و برق و جذاب است که حتی زیرکان و عاقلان را نیز گاهی به دام می اندازد، بنابراین باید کاملا هوشیار باشی. در انتخاب دوستان خود دقت کن که یکرنگی شرط اول رفاقت است. برای انجام نیتی که در سر داری همتی بلند لازم است. اگر آن را در خود می بینی همین امروز نیتت را عملی کن که خیر تو در آن است.

فـال حـافـظ امروز روزانه متولدین اسفند

تا به دامن ننشیند ز نسیمش گردی سیل خیز از نظرم رهگذری نیست که نیست تا دم از شام سر زلف تو هر جا نزنند با صبا گفت و شنیدم سحری نیست که نیست تـعـبـیـر فال حافظ: فال حافظ امروز شما این تفسیر را دارد که دل بستن به دنیا هیچ گاه عاقبت خوشی ندارد. اکنون به جای آنکه شرمسار اعمال گذشته خود باشی به فکر آینده باش. از بخت و طالع خود شکوه نکن و بدان که دنیا به هیچ کس وفا نمی کند. حافظ اسرار خود باش و به فکر بهره های معنوی از زندگی. بدان که برای از نو شروع کردن هیچ گاه دیر نیست؛ از همین امروز تصمیم بگیر.

480672