فال ابجد امروز شنبه ۱۲ فروردین

تصویر فال ابجد امروز شنبه ۱۲ فروردین

به گزارش پرسون، فال حروف ابجد یکی از فال‌های پرطرفدار و بسیار قدیمی است که افراد بسیاری به پیشگویی‌ها و طالع‌های این فال اعتقاد دارند که در پایین این صفحه علاوه بر معرفی حروف ابجد، به تبدیل این حروف به اعداد معادل و همچنین طالع بینی با حروف ابجد و طالع بینی ازدواج با آن پرداخته ایم. اگر به فال و طالع بینی علاقمند هستید حتما بخش انواع فال و طالع بینی مجله تصویر زندگی رو دنبال کنید.

♈ فال ابجد امروز متولدین فروردین

ابجد فال شما: آ د ب
تعبیر: بخت و اقبال خوبی در انتظارتان می باشد و به آرزوهایتان دست پیدا می‌کنید. وارد کاری پرسود و منفعت می‌شوید که به زودی اوضاع مالی شما را بهبود فراوانی خواهد بخشید. اجازه ندهید تا دوستان ناباب شما را از راه بدر کنند توکلتان به خداوند باشد و در زندگی صبور و شکیبا باشید.

♉ فال ابجد امروز متولدین اردیبهشت

ابجد فال شما: ب د ب
تعبیر: مشکلات و غم و اندوهی که در زندگی دارید به زودی برطرف خواهد شد. اگر شی مهمی را گم کرده اید نگران نباشید که شخصی در نزدیکی شماست و به زودی آن را خواهید یافت. بهتر است که از اعمال نادرست به دور باشید و در فکر کارهای ناثواب نباشید که خودتان آسیب خواهید دید. سفری پر سود و منفعت در پیش دارید که از نظر روحی برای تان بسیار مساعد خواهد بود.

♊ فال ابجد امروز متولدین خرداد

ابجد فال شما: د د د
تعبیر: مقصود و منظور خوبی دارید و تمامی آرزوها و اهدافتان محقق خواهد شد رزق و روزی فراوانی وارد زندگیتان می‌شود که اگر از آن به درستی استفاده کنید سعادت و خوشبختی را نصیب خود خواهید کرد. زبانتان را نگه دارید حرفهایتان را جایی بازگو نکنید تا دچار مشکل نشوید.

♋ فال ابجد امروز متولدین تیر

ابجد فال شما: ج د ب
تعبیر: بخت و اقبال به شما پشت کرده و زمان مناسبی برای انجام هیچ کاری نیست پس بهتر است که فعلا دست نگه دارید تا دوباره اوضاع بر وفق مرادتان شود. شخصی قصد دارد تا شما را بفریبد مراقب باشید و از او دوری کنید تا مورد آزار قرار نگیرید. به حرفهای بزرگترهای تان احترام بگذارید تا سعادتمند شوید.

♌ فال ابجد امروز متولدین مرداد

ابجد فال شما: د آ ج
تعبیر: اقبال نیکی در انتظارتان است و زندگی کاملا بر وفق مرادتان می‌شود. از شخصی دور هستید و دچار اندوه فراوانی هستید اما او را به زودی خواهید دید و دلتان آرام خواهد گرفت. در نمازهایتان کاهلی نکنید و سعی کنید تا خداوند را در تمامی امور به یاد داشته باشید.

♍ فال ابجد امروز متولدین شهریور

ابجد فال شما: ج آ د
تعبیر: آرزو و اهدافی در سر دارید که برای رسیدن به آنها باید بسیار صبور باشید و از خداوند بخواهید تا شما را در این امر یاری کند. کفر نگو و از آنچه که در زندگیتان دارید شکرگزار خداوند باشید. اگر مشکلی برایتان پدید آمده دلهره و تشویش نداشته باشید که خداوند گره کارتان را خواهد گشود.

♎ فال ابجد روزانه متولدین مهر

ابجد فال شما: د آ ب
تعبیر: طالعت خوب نیست. با مشکلات بزرگ در زندگی خود مواجه خواهید شد و غم و اندوه فراوانی در وجودتان به وجود خواهد آمد،، بهتر است؛ دست از کارهای نادرست خود بردارید و خودتان را به فساد آلوده نکنید.

♏ فال ابجد روزانه متولدین آبان

ابجد فال شما: ج د د
تعبیر: اگر همت کنید با موفقیت فاصله ای دارید و خیلی زود به هدف و آرزوهای خود خواهید رسید،، سعی کنید؛ در انجام کارهایتان مراقب خود باشید شخصی با قدی کوتاه و چهره ای تیره رنگ در صدد شماست که می خواهد برایتان مشکلات بزرگ به وجود بیاورد.

♐ فال ابجد روزانه متولدین آذر

ابجد فال شما: د ج آ
تعبیر: طالعت خوب است. به زودی گره از کارتان گشوده خواهد شد و موفقیت و سربلندی نصیبتان می شود،، رزق و روزی حلال به دستتان خواهد رسید و آینده‌تان را به خوبی و خوشی می سازد ،،اگر قصد ازدواج دارید به زودی این ازدواج سر خواهد گرفت و شما را به موفقیت خواهد رساند.

♑ فال روزانه ابجد متولدین دی

ابجد فال شما: د ب ب
تعبیر: آینده خوب و خوشی در پیش رو دارید و موفقیت و سربلندی در آینده نصیبتان می شود ،،سعی کنید؛ در کارهایتان سهل انگاری نکنید در راز و نیاز با خداوند بپردازید تا بتوانید به هدف و آرزوهای قلبیتان دست پیدا کنید،، و شادی و خوشبختی را در زندگی به دست بیاورید.

♒ فال روزانه ابجد متولدین بهمن

ابجد فال شما: ج آ آ
تعبیر: به مقصود خود در آینده خواهید رسید موفقیت و سربلندی را در زندگی به دست می آورید سعی کنید؛ در انجام کارهایتان عجله نکنید صبور باشید تا زندگیتان را به خوبی و خوشی بسازید و خودتان را از تمام مشکلات نجات دهید،، و به سوی آرامش راهی شوید.

♓ فال روزانه ابجد متولدین اسفند

ابجد فال شما: ج ب د
تعبیر: طالعت نیک است. به زودی از جانب شخصی خبرهای خوب و خوشایندی به گوش تان خواهد رسید،، که باعث خوشحالی و شادمانی در شما می شود،، اگر قصد رفتن به سفری را داری سعی کنید؛ این سفر را به تاخیر بیندازید که برایتان مشکلاتی به وجود خواهد آورد.

راز و رمز حروف ابجد و نحوه گرفتن فال با حروف ابجد

کلمه ابجد به چهار حرف ابتدایی الفبای قدیم سامی اشاره می کند که به جای اعداد از آن استفاده می شد. یعنی با استفاده از حروف ابجد، ارزش عددی حروف مشخص می شد و در ترتیب بندی، طالع بینی و علوم غریبه از این حروف استفاده می شد. این حروف روشی برای مرتب سازی حروف در زبان عربی بر پایه الفبای اولیه خط فنیقی است. گاهی مواقع از این روش برای شماره گذاری صفحات یا موارد استفاده می شود پیش از هر کاربردی بهتر است با روش محاسبه حروف ابجد که در این بخش از نمناک شرح داده شده است آشنا شویم.

انواع حروف ابجد

سه نوع حروف ابجد وجود دارد که عبارتند از:

ابجد کبیر

ابجد صغیر

ابجد وسیط

اعداد نسبت داده شده به ۲۸ حرف ابجد کبیر از یک تا هزار است. در واقع اعداد ۱ تا ۱۰۰۰ بین ۲۸ حرف عربی تقسیم شده است. اگر هر یک از اعداد حروف ابجد کبیر که از ۹ بزرگتر است را به ۹ تقسیم کنیم باقیمانده آن اعداد ابجد صغیر خواهد بود و اگر به جای ۹، اعداد ابجد کبیر را به ۱۲ تقسیم کنیم، باقیمانده آن ابجد وسیط است. اما بیشترین موارد استفاده را حروف ابجد کبیر دارد.

به مربع ارزش عددی حروف ابجد کبیر، ابجد اکبر گفته می شود. برای مثال ابجد اکبر حرف “ی” برابر با ۱۰۰ و یا ابجد کبیر حرف “ق” برابر ۱۰۰۰۰ خواهد بود.

ابجد کبیر

الف =۱ب = ۲ج = ۳د = ۴ه = ۵و = ۶ز = ۷ح = ۸ط = ۹

ی = ۱۰ک = ۲۰ل =۳۰م = ۴۰ن = ۵۰س = ۶۰ع = ۷۰ف = ۸۰ص = ۹۰

ق = ۱۰۰ر = ۲۰۰ش = ۳۰۰ت = ۴۰۰ث = ۵۰۰خ = ۶۰۰ذ = ۷۰۰ض = ۸۰۰ظ = ۹۰۰

غ = ۱۰۰۰گ = ۲۰۰۰چ= ۳۰۰۰پ= ۴۰۰۰ژ= ۵۰۰۰

ابجد صغیر

الف =۱ب = ۲ج = ۳د = ۴ه = ۵و = ۶ز = ۷ح = ۸ط = ۹

ی = ۱۰ک = ۸ل =۶م = ۴ن = ۲س = ۶ع = ۱۰ف = ۸ص = ۶

ق = ۴ر = ۸ش = ساقطت = ۴ث = ۸خ = ساقطذ = ۴ض = ۸ظ = ساقط

غ = ۴گ = ۲چ= ۳پ= ۴ژ= ۵

ابجد وسیط

الف =۱ب = ۲ج = ۳د = ۴ه = ۵و = ۶ز = ۷ح = ۸ط = ۹

ی = ۱۰ک = ۸ل =۶م = ۴ن = ۲س = ۰ع = ۱۰ف = ۸ص = ۶

ق = ۴ر = ۸ش = ۶ت = ۴ث = ۸خ = ۰ذ = ۴ض = ۸ظ = ۰

غ = ۴گ = ۸چ= ۰پ= ۴ژ= ۸

ابجد مانند الفبای عربی، ۲۸ حرف دارد. در ادبیات فارسی، معادل سازی این حروف با اعداد برای ساخت رمز، کاربرد فراوانی دارد و به این معادل سازی حساب جمل بر وزن گسل گفته می شود. حساب جمل به خصوص در صنعت لغز در نظم فارسی، بسیار پرکاربرد است. یعنی ارتباط یک به یک اعداد را در حساب جمل با حروف در الفبای ابجد محاسبه می کنند.

حال می توان گفت که به جای دسته بندی مطالب با حروف الف ب پ ت ث … بهتر است روش قدیمی استفاده از الف ب ج د ه و … را به کار برد زیرا دارای ظرافتی نهفته می باشد و آن تطابق با اعداد است.

نکته دیگر این است که اگر تقسیم های مورد نظر از ده بیشتر باشد، بعد از “ی” ننویسید “ک”، بلکه از “یا” استفاده کنید که معادل ۱۱ است (ی + الف = ۱۰ + ۱)، و بعد “یب” معادل ۱۲ و “یج” معادل ۱۳ و الی آخر. شاید بارها با این ترتیب شماره گذاری در صفحات پیش گفتار کتابها مواجه شده باشید.

برای سادگی در حفظ حروف ابجد، هر چند تا حرف پیاپی به شکل واژه در آمده و تلفظ می شوند. این واژه ها عبارت اند از:اَبْجَدْ – هَوََزْ – حُطّی – کَلَمَنْ – سَعْفَصْ – قَرَشَتْ – ثَخَِذْ – ضَظِغْ.

نحوه تبدیل حروف ابجد به اعداد

نام هرکسی را می توان بر حسب حروف ابجد به عدد تبدیل کرد. به طور مثال:علی = ۱۱۰ ، ندا = ۵۵.

برای تبدیل نام به عدد، می بایست عدد متناظر با حروف را با یکدیگر جمع کنید؛ برای مثال:علی = (ع=۷۰ ، ل =۳۰ ، ی =۱۰) ← (۱۱۰=۱۰+۳۰+۷۰)

حرف همزه (أ) و الف (ا) هر دو عدد ۱ می باشند و حروفی که تشدید دارند یک حرف محسوب می شود، مثلا کلمه فَعّال برابر است با ۱۸۱. اما به طور استثناء حرف ل مکرر در واژه الله، دو حرف محسوب می شود. به همین دلیل عدد کلمه اللّه ۶۶ می شود؛ چون ا ۱، ل ۳۰، ل ۳۰ و ه ۵ است.

در مورد حروف فارسی که الفبای ابجد آنها را ندارد یعنی “پ”، “چ”، “ژ”، و “گ”، عدد ابجد آنها برابر با حرف مشابه آن ها در عربی در نظر گرفته شود؛ پ= ب، چ = ج، ژ= ز، و گ= ک. در برخی منابع برای محاسبه ابجد اسامی که در آنها این حروف فارسی به کار برده شده است، به جای در نظر گرفتن عدد حروف عربی مشابه، ارزش عددی آنها را برابر صفر محسوب می کنند. در منابعی نیز به “گ” ارزش دوهزار، به “چ” ارزش سه هزار، به “پ” ارزش چهارهزار و به “ژ” ارزش پنج هزار داده اند.

گاه در کلماتی، یک حرف مشد است که در خواندن دو حرف و در نوشتن یک حرف است مانند کلمه محمّد که حرف م در آن مشدد است. بنابراین عدد محمد؛ ٩٢ است ، نه ١٣٢ !

انواع کاربرد حروف ابجد :

۱. ترتیب بندی: در متون بسیاری به جای شماره گذاری با اعداد، از حروف ابجد استفاده می شود. در برخی کتاب ها نیز صفحات مقدمه با حروف ابجد شماره گذاری می شود.

۲. رمزگذاری: از حروف ابجد برای نوشتن رمز نیز استفاده می شود. مثلا در متن یک نامه یا یک نوشته می توان به جای اشاره مستقیم به یک واژه یا جمله، معادل عددی ابجد آنها نوشته شود و یا بالعکس آن نیز امکان پذیر است.

۳. موسیقی: از حروف ابجد در موسیقی پس از اسلام، در ثبت اصوات و دساتین استفاده شده است. به عنوان مثال نغمه های دستگاه شور با حروف ابجد عبارت بودند از:«یح یه یب ی ح. ه. ج. ا» و فاصله ها و ابعاد آن ها:«ط ط. ج‍ ج‍ ط. ج‍ ج» که در موسیقی امروز به ترتیب نت های سل، لاکرن، سی بمل، دو، ر، می بمل، فا و سل را تشکیل می دهند.

۴. تاریخ: از حروف ابجد می توان برای به خاطر سپاری اعداد مهم یا تاریخ های مهم استفاده کرد. مثلا می توان اعداد و حروف معادل آنها را مانند یک واژه یا شعر به خاطر سپرد. مثلا کلمه عدل مظفر با حساب جمل، ۱۳۲۴ می شود. این عدد همان سالی است که مظفرالدین شاه، مشروطیت را امضاء نمود.

۵. علوم غریبه: مردم در گذشته اعتقاد داشتند که اعداد روح حروف هستند. به عنوان نمونه میان کلماتی که اعداد یکسانی داشتند ارتباط خاصی وجود دارد. بخشی از علوم غریبه بر مبنای رابطه حروف و اعداد و توانایی ترکیب روح کلمات با هم استوار شده است.

۶. عرفان: علم حروف در عرفان اسلامی اهمیت بسیاری داشته است و آثاری نیز در باب آن به جا مانده است مانند رساله “الدر المکنون فی علم‏ الحروف”، ‏و رساله “مفتاح الاسرار در علم جفر و حروف” از محی الدین عربی.

۷. اسطرلاب: با توجه به درآمیختگی علم حروف و اعداد ابجد در زمانهای قدیم بسیاری از تقویم و طلسم هایی که مصریان و بابلی ها درست می کردند، این حروف کاربرد فراوانی داشته است. در علم اسطرلاب نیز به همین منوال از حروف ابجد استفاده می شود.

طالع بینی با حروف ابجد

یکی از کاربردهای حروف ابجد طالع بینی شخص است. برای این منظور باید مراحل زیر را انجام دهید:

نام شخص را به ابجد کبیر تبدیل کنید.

نام مادرش را با ابجد کبیر محاسبه کنید.

عدد نام خود فرد و عدد نام مادرش را با هم جمع نمائید.

نتیجه را به عدد ۱۲ تقسیم نمائید.

باقیمانده عدد برج طالع آن شخص است که با توجه به آن عدد طالع بینی او انجام می شود.

اعداد برج های طالع عبارتند از:

۱:حمل، ۲:ثور، ۳:جوزا، ۴:سرطان، ۵:اسد، ۶:سنبله، ۷:میزان، ۸:عقرب، ۹:قوس، ۱۰:جدی، ۱۱:دلو، ۱۲:حوت

طالع بینی ازدواج با حروف ابجد

در محاسبه حروف ابجد برای طالع بینی ازدواج به شکل زیر عمل می شود:

ابجد نام و نام مادر خانم را به دست آورید.

نام و نام مادر آقا را به عدد ابجد تبدیل کنید.

اعداد بدست آمده را با یکدیگر جمع کنید.

نتیجه را بر عدد ۵ تقسیم نمائید.

اگر باقیمانده ۲ یا ۴ باشد ستاره آنان جفت نیست.

اگر باقیمانده ۱، ۳ یا ۵ شود، ستاره دو نفر جفت بوده و به هم می رسند.

اگر باقیمانده صفر شود نشان دهنده این است که یکی از اعضای خانواده طرفین با این وصلت موافق نیست.

479036