توفیقی دیگر برای اداره کل حقوقی بیمه ایران

تصویر توفیقی دیگر برای اداره کل حقوقی بیمه ایران

به گزارش سایت خبری پرسون، مریم کاویانی فر مدیر کل حقوقی و امور قراردادهای بیمه ایران با اشاره به توقف فعالیت های دفتر نمایندگی شرکت سهامی بیمه ایران و برخی از بانک ها و موسسات مالی ایرانی بصورت یک طرفه از سوی دولت بحرین و ضرورت وصول مطالبات بیمه ایران از دولت بحرین اظهار داشت: با پیگیری های اداره کل حقوقی بیمه ایران و با حمایت و تاکیدات حسن شریفی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره، لایحه ای به پیشنهاد وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تدوین و در هیات دولت مطرح گردید.

کاویانی فر تصریح کرد: با پیگیری های بعمل آمده که با حضور سید ناصر مبرقعی عضو هیات مدیره و اینجانب بعنوان مدیر کل حقوقی بیمه ایران، در کمیسیون حقوقی هیات دولت صورت گرفت، مبانی حقوقی، فنی و ضرورت استفاده از ظرفیت ارجاع به داوری بین المللی برای حفظ و صیانت از حقوق بیمه ایران تشریح و منجر به موافقت این کمیسیون برای طرح موضوع در جلسه هیات دولت گردید.

کاویانی فر در ادامه افزود: با طرح موضوع استیفای حقوق بیمه ایران از طریق داوری بین المللی در جلسه 30 بهمن ماه 1401 هیات وزیران و تصویب این طرح در هیات دولت، مدیریت حقوقی و امور قراردادها طی اقداماتی مستمر، این پرونده را با استفاده از ظرفیت های وکلا و کارشناسان خبره بین المللی با رعایت ضوابط و هماهنگی های کامل با مرکز حقوقی ریاست جمهوری، در دستور کار و تحت نظارت و پیگیری قرار داده است.

467749