طرح مسدودسازی خط تلفن زنان بدون حجاب تکذیب شد

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: طرح مسدودسازی خط تلفن و اینترنت زنان بدون حجاب که توسط برخی رسانه‌ها مطرح شده است، در دستورکار مجلس نبوده، نیست و نخواهد بود.
تصویر طرح مسدودسازی خط تلفن زنان بدون حجاب تکذیب شد

به گزارش پرسون، احمد نادری در واکنش به برخی فضاسازی‌ها علیه مجلس در مورد طرح محدودیت دسترسی به تلفن و اینترنت برای زنان بدون حجاب، اظهار داشت: چنین طرحی در دستورکار مجلس نبوده، نیست و نخواهد بود و اساساً این طرح درستی از نظر ما نیست و در هیئت رئیسه مجلس نیز مطرح نیست.

وی افزود: نظر همه نمایندگان محترم است اما اگر در این خصوص طرحی از سوی نماینده‌ای مطرح شده باشد از آنجایی که مجلس نماینده محور است و هر نماینده می‌تواند به تعداد نامحدود در موضوعات مختلف طرح ثبت کند، چنین بحثی به صورت اجتماعی در مجلس جایی نخواهد داشت و نظر یک نماینده هیچ گاه نظر مجلس محسوب نمی‌شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در خصوص طرح‌های مختلف مشی و نظر مجلس محدودسازی یا برخورد سلبی با پدیده‌های اجتماعی نیست، بلکه اصلاح ساختارها بر اساس قانون و رویکرد علمی و منطقی مورد نظر مجلس است. لذا همانطور که گفته شد این طرح جایی در مجلس ندارد.

مهر

467667