تقدیر از روح الامینی به دلیل نظم و تعهد حضور در جلسات مجلس

عضو هیئت رییسه مجلس از نماینده تهران تقدیر کرد.
تصویر تقدیر از روح الامینی به دلیل نظم و تعهد حضور در جلسات مجلس

به گزارش پرسون، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رییسه مجلس در نامه ای از عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به دلیل نظم و تعهد حضور در جلسات علنی مجلس تقدیر کرد متن نامه به شرح زیر است:

467640