دلار در تابلوی صرافی ها چند قیمت خورد؟

در پنجمین روز هفته، قیمت دلار در معاملات مرکز مبادله در کانال ۴۰ هزار تومان است.
تصویر دلار در تابلوی صرافی ها چند قیمت خورد؟

به گزارش پرسون، در معاملات امروز (چهارشنبه ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۱) مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به رقم ۴۰۳۰۰ تومان و نرخ حواله دلار نیز به رقم ۳۶۷۰۰ تومان رسیده است.

این در حالی است که قیمت هر اسکناس یورو نیز در مرکز مبادله ایران ۴۳۲۱۲ تومان و نرخ حواله یورو نیز ۳۹۳۵۲ تومان است. از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات ۱۰۹۷۳ تومان ارزش گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۹۹۹۳ تومان است.

قیمت اسکناس و حواله دلار در مرکز مبادله ایران

دلار صرافی ملی در کانال ۴۲

در معاملات امروز صرافی ملی، نرخ خرید اسکناس دلار ۴۲۰۷۵ تومان و قیمت فروش دلار به متقاضیان نیز به رقم ۴۲۵۰۰ تومان رسیده است.

قیمت اسکناس و حواله دلار در مرکز مبادله ایران

از تابلوی صرافی‌ها چه خبر؟

در حال حاضر در تابلوی صرافی‌های مجاز سراسر کشور، میانگین نرخ خرید دلار ۴۲۲۲۰ تومان و میانگین نرخ فروش دلار نیز ۴۲۶۳۹ تومان است.
قیمت اسکناس و حواله دلار در مرکز مبادله ایران

467626