گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی

سخنگوی کمیسیون اصل نود گزارش این کمیسیون در خصوص شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی را قرائت کرد.
تصویر گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی

به گزارش پرسون، علی خضریان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) در توضیح گزارش نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ درباره «شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی» گفت: با اجرای بند قانونی «شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط» توسط بانک مرکزی، برای اولین بار اطلاعات بخش قابل توجهی از تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی برای عموم مردم منتشر گردید تا زمینه نظارت عمومی و آماده شدن بستر لازم برای اقدامات مناسب توسط دستگاه های نظارتی فراهم شود.

وی همچنین بیان کرد: کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات کشور حداکثر نظارت را بر اجرای مستمر این قانون داشته باشند و در صورت عدم انتشار به موقع، منظم و کامل اطلاعات از جانب بانک‌ها و یا تعلل بانک مرکزی در این زمینه، نهاد مربوطه را مورد بازخواست قرار داده و از ابزارهای قانونی خود برای مواجهه با تخلفات در این زمینه استفاده نمایند. همچنین پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای برای پیگیری مطالبات غیرجاری بانک‌ها در دیوان محاسبات تشکیل شود.

467443