این مرد ۲۲ سال حمام نرفته است!

ماجرای یک مرد هندوستانی را بخوانید که ۲۲ سال حمام نرفته است.
تصویر این مرد ۲۲ سال حمام نرفته است!

به گزارش پرسون، یک مرد هندوستانی که مدعی است به مدت ۲۲ سال حمام نرفته به سوژه رسانه‌ها تبدیل شده است. یک مرد ۶۲ ساله هندوستانی که بیش از دو دهه به حمام نرفته مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. " دهارامدِو رام " که در روستای محل زندگی اش "بایکونتپور " فردی شناخته شده‌ای است می‌گوید حدود ۲۲ سال حمام نرفته و حتی یک دوش کوتاه نیز نگرفته است. این در حالی است که بنا به ادعای این مرد او نه تنها مورد تمسخر دیگران قرار نگرفته بلکه برعکس بخاطر این تصمیمش احترام زیادی به وی می‌شود.

این به این دلیل است که رام ۶۲ ساله قسم خورد تا زمانی که خشونت علیه زنان، اختلافات ملکی میان مردان و کشتن حیوانات بیگناه متوقف نشود از حمام کردن خودداری کند. این‌ها هنوز اتفاق نیفتاده است، بنابراین رام نیز به عهد خود ادامه می‌دهد.

رام در گفتگو با شبکه تلویزیونی ETV Bharat گفت: در سال ۱۹۷۵ من در یک کارخانه در جاگدال واقع در بنگال کار می‌کردم و در سال ۱۹۷۸ ازدواج کردم و زندگی نرمالی داشتم. اما در سال ۱۹۸۷ متوجه شدم نزاع‌های ملکی، کشتن حیوانات بیگناه و خشونت علیه زنان در حال افزایش است؛ بنابراین از لرد راما استغاثه کردم و به من الهام شد تا در مسیر فداکاری حرکت کنم و شروع به مراقبه برای لرد راما کردم. او از سال ۲۰۰۰ برای این عهد خود کارخانه‌ای را که در آن کار می‌کرد ترک کرد، اما با فاشر خانواده بازگشت. اما هنگامی که تعهد غیرمعمول خود را فاش کرد از کار اخراج شد و از آن زمان تاکنون بیکار مانده است.

همسر رام، " مایا دوی " در سال ۲۰۰۳ درگذشت، اما رام باز از حمام رفتن خودداری کرد. سال‌ها بعد یکی از پسران رام درگذشت، اما او همچنان به عهد خود باقی ماند. پسر دیگر رام نیز امسال درگذشت، اما او همچنان از رفتن به حمام سرباز زد. این بدان معنی است که رام تا روز مرگش آماده است تا به عهدی که ۲۲ سال پیش بسته همچنان وفادار بماند مرگ اینکه اهداف والایش برآورده شود.

منبع:yjc

465935