توهین به یک خبرنگار در صحن شورای شهر تبریز! +ویدیو

ویدئوی ضرب و شتم خبرنگار وایرال شد.

به گزارش پرسون، در برخی رسانه ها ویدئویی منتشر شده که یکی از اعضای شورای شهر تبریز به صورت خبرنگار سیلی می زند که این ویدئو در شبکه های اجتماعی خبرساز شده است.

تاکنون شورای شهر تبریز در خصوص این ویدئو هیچ توضیحی نداده اند.

465188