کاریکاتوری تامل برانگیز درباره ربع پهلوی

کاریکاتوری تحت عنوان (رضا پهلوی، ادای دموکراسی و تمنای دیکتاتوری) را مشاهده می کنید.
تصویر کاریکاتوری تامل برانگیز درباره ربع پهلوی

به گزارش پرسون، اظهارات اخیر رضا پهلوی درباره تجدید سلطنت؛ ادای دموکراسی و تمنای دیکتاتوری / رضا پهلوی در مصاحبه مطبوعاتی اخیر خود گفته است شاید بتوان راه نوآورانه‌ای برای انتخاب مقام سلطنت پیدا کرد؛ اظهاراتی که با ادعای سابق وی درباره ترجیح جمهوری تناقض دارد و شخصیتی پارادوکسیکال از وی ساخته است.

منبع:تسنیم

465110