اظهار نظر عجیب محسن چاوشی

محسن چاوشی خواننده مطرح کشورمان در پاسخ به درخواست علاقه مندان موسیقی و طرفدارانش توییتی منتشر کرد.

تصویر اظهار نظر عجیب محسن چاوشی

به گزارش پرسون، محسن چاوشی در پاسخ به درخواست علاقه مندان موسیقی و طرفدارانش توییت کرد و پاسخی متفاوت داد.

منبع: برنا

464733