فال انبیاء روز جمعه 21 بهمن 1401/ طالع امروزت را اینجا ببین!

فال انبیاء روز جمعه 21 بهمن 1401 را در این گزارش مشاهده کنید و از طالع خود با خبر شوید.


تصویر فال انبیاء روز جمعه 21 بهمن 1401/ طالع امروزت را اینجا ببین!

به گزارش پرسون، فال و طالع بینی انواع مختلفی دارد که هرکس بنا به اعتقاد و عقیده ی خودش نوعش را انتخاب میکند. یکی از انواع آنها فال انبیاء و پیامبران می باشد. این فال ها هرچند نمی توانند اثر واقعی و طبیعی روی زندگی بگذارند اما از نظر روانی و ذهنی می‌تواند اثر مثبت یا منفی بگذارد. اسلام از همان اول با خرافات مبارزه می کرد و مخالف شدید بوده و هست ولی در کل در صورت فال گرفتن به فال نیک توصیه کرده و به شدت از گرفتن فال بد منع کرده به حدی که هم سطح شرک با خدا دونسته!

آیا فال انبیا واقعیت دارد

برای جواب این سوال مثال دیوان حافظ را می زنیم، ما برای فال گرفتن و وصف حالمون به حافظ پناه می بریم اما نباید توقع پیشگویى و غیب‏گویى از حافظ را داشته باشیم چون توقعى عبث و بچه گانه ست، توقع ما از حافظ اینکه شیرینى ابیات و حال خوب سخنانش، تلخیهاى روزگارمان را بگیرد و با سخنانش، اندیشه‏اى نو و معرفتى تازه به ما اضافه کند. معرفتى که ما در این دنیا بیش از هر زمان دیگرى به آن نیازمندیم.

رویکرد ما به حافظ، رویگردى از سر اخلاص و محبت به کسى است که چون معلمى عزیز میتواند گره از مشکلات فکرى گشوده و از آلام روحیمان بکاهد و در این راه هیچ گاه نباید حد اعتدال و میانه روى را در استفاده از آن فراموش کنیم.
اما از نظر شرعی و فقهی ، فقها و دانشمندان گفته اند : فال و رمالی مطلبی است خرافی و مراجعه به رمال و فالگیر جایز نیست و پول گرفتن و پول دادن در برابر آن جائز نیست مگر این که دهنده پول، آن را به عنوان هدیه بدهد.

فال انبیا حضرت یوسف

• ┄┅ متولد فروردین ┅┄•

حضرت ذوالکفل (ع)

ای صاحب فال به نظر میرسد شخصی صبور و بردبار باشید به دیگران وعده‌های زیادی می‌دهید مراقب باشید که به آنها عمل کنید. اگر وکیل یا قاضی هستید با مردم به عدالت رفتار کنید و حق مظلوم را از ظالم بگیرید‌ کاری را که قصد انجام آن را دارید، در آن موفق خواهید شد. یک شخص بدخواه در پی اغفال شماست، مراقب او باشید . چیزی را که منتظرش هستید اتفاق خواهد افتاد.

• ┄┅ متولد اردیبهشت ┅┄•

حضرت لوط (ع)

ای صاحب فال در زندگی با سختی‌هایی رو به رو می‌شوید و با مردمی بد کردار و ناشایست سر و کار پیدا میکنید و به رنج و زحمت می‌افتید. باید با دیگران با احتیاط رفتار کنید تا انسان‌های بدخواه نتوانند شما را دچار مشکل کنند. در طالع شما سفری دیده می‌شود که اگر انجام شود برای شما خالی از منفعت نیست.

فال انبیا حضرت محمد

• ┄┅ متولد خرداد ┅┄•

حضرت یونس (ع)

ای صاحب فال ! بدان که در میان تاریکی گرفتار شده‌ای ، صبر کن که نفع بسیار برای تو رسد ، اگر صبر کنی خیر بسیار بینی و خدای مهربان گره از مشکلات شما باز کند. با همگان خوش‌رفتار باش. به مراد خود خواهی‌رسید ان‌شاء‌الله.

• ┄┅ متولد تیر ┅┄•

حضرت اسحاق (ع)

ای صاحب فال! نیّتی داری که بسیار نیکوست. اگر چیزی از دست تو رفته باز به دست خواهی‌آورد و اگر قصد سفری داری برو که بسیار نعمت نصیب تو شود و اگر ترس داری ایمن شوی و اگر قرض داری ادا شود و تو را امید مال است، زود به آن برسی .با همه یکدلی کن که هر کس باشد با تو نیکی می‌کند. روزی تو گشاده است . حاسدان و مکاران بر تو ظفر نیابند و به مراد دل برسی ان‌شاء‌الله.

• ┄┅ متولد مرداد ┅┄•

حضرت داوود (ع)

ای صاحب فال! مدتی در اندوه بودی صبر کن و خود را نگه دار و راز با کسی مگو . رنجی به تو رسیده است و خدا تو را نگاه داشت و به خیر گذشت . به زودی سختی و اندوه به پایان خواهد رسید و خشنود خواهی شد و کارها به مراد تو خواهد شد ان‌شاءالله . نیکوکار باش و از مردم پست و گناهکار دوری کن.

فال انبیا برای ازدواج

• ┄┅ متولد شهریور ┅┄•

حضرت موسی (ع)

ای صاحب فال! بدان که در فکر چیزی هستی که در آن فرومانده و عاجز شده‌ای ، غم مخور که به مرادت خواهی رسید؛ پیش از این تو را بسیار غم و اندوه رسیده بود اما به زودی ستاره‌ی سرنوشت تو به خواهد درخشید و کارت به زودی بالا گیرد . با کسی عهدی خواهی بست، عهد شکن مباش و بر عهد و پیمان خود استوار بمان.

• ┄┅ متولد مهر ┅┄•

حضرت اسماعیل (ع)

ای صاحب فال! تو را هیچ نرنجاند و باید که درستکار و راست عمل باشی و مردم را از خودت خوشنود ساز. به تو از کسی فایده رسد. شخصی هست که شب و روز تو را دعا می‌کند و به واسطه دعای او خدا تو را حفظ می‌نماید. با توکل بر خدا و تلاش و کوشش خودت به مراد دل برسی ان‌شاءالله.

فال انبیا امام رضا

• ┄┅ متولد آبان ┅┄•

حضرت ذوالقرنین (ع)

ای صاحب فال شما فردی کوشا بااراده هستید، اگر از این استعداد استفاده کنید موفق و کامیاب می‌شوید. ممکن است در زندگی با خطرهایی مواجه شوید که با تدبیر می‌توانید آنها را پشت سر بگذارید. کارهای سخت برای شما آسان می‌شود آنچه را که خواستار آن هستید اگر مصلحت باشد انجام خواهد شد.

• ┄┅متولد آذر ┅┄•

حضرت یوشع (ع)

ای صاحب فال در زندگی در موقعیت حساسی قرار می‌گیرید؛ چون با گروهی سرکش و مکار سر و کار پیدا میکنید که لازم است آنها را ارشاد و راهنمایی کنید. اگر کاری را برای رضایت خداوند انجام می‌دهید، از شکست در آن هراس نداشته‌باشید. اگر صبور و بردبار باشید به نفع شما خواهدبود

فال انبیا امام جواد

• ┄┅ متولد دی ┅┄•

حضرت شیث (ع)

ای صاحب فال ! شخصی تو را به زبان گرفته است ( با چرب زبانی تو را راضی نگه می دارد) اما دوست تو خواهد بود. این دو سه روز کار تو بالا خواهد گرفت و از گناهان گذشته خود توبه کن و راز خود با احدی نگو و با کس جنگ و خصومت نکن. تو را پیش از این رنجی رسیده بود و نشانی آن بر تو مانده که دلیل بر درازی عمر است و از غم و محنت فرج یابی

• ┄┅ متولد بهمن ┅┄•

حضرت سلیمان (ع)

ای صاحب فال ! بدان که تو در غم و اندوه مانده‌ای و یا آرزویی داری و باید راه‌کاری تازه پیدا کنی که از غم نجات یابی ان‌شاءالله . تو را جراحتی رسیده و نشان او بر تو مانده که دلیل بر درازی عمر تو باشد و شب خواب آشفته می‌بینی و در دل تو هیچ حسد نیست؛ در کارها صبر کن. از دشمنان رنج بسیار کشیده ای ، اما حق تعالی عوض آن را به تو باز دهد و راز خود با کس مگو تا سالم باشی . روز شنبه و جمعه بر تو مبارک است ، به خدا توکل داشته باش تا ان‌شاء‌الله حاجتت روا شود.

• ┄┅ متولد اسفند ┅┄•

حضرت لقمان (ع)

ای صاحب فال به نظر میرسد شخصی متواضع با حکمت و درستکار هستید . اگر گرفتار صدمه و یا مشکلی هستید خیر است و حکمتی در آن می‌باشد. چیزی را که از دست داده‌اید دوباره به دست خواهیدآورد. از مشکلی که دارید رها خواهید شد‌، باید به خداوند توکل و توسل کنید. چشمتان نباید به دنبال مال مردم باشد. در ضمن کینه‌توزی نکنید تا سلامت باشید و آرامش داشته باشید. اگر کسی به شما بدی کرده است، او را ببخشید که از این راه به عزت خواهید رسید.

منبع:safheeghtesad

462113