این ۲۳کیلو مواد، مال دوستم است اما نمی دانم کجاست

اواسط سال ۱۴۰۰ مأموران ستاد مبارزه با مواد مخدر پسر جوانی به نام سعید را در یکی از بوستان‌های جنوب تهران با ۲۳ کیلوگرم هروئین بازداشت کردند.متهم پس از دستگیری عنوان کرد: هروئین‌ها متعلق به یکی از دوستانم است.
تصویر این ۲۳کیلو مواد، مال دوستم است اما نمی دانم کجاست

به گزارش پرسون، با تکمیل تحقیقات پرونده برای رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در ابتدای این جلسه سعید با ارائه شناسنامه‌اش گفت: من متولد سال ۸۳ هستم و هنگام دستگیری به سن ۱۸ سالگی نرسیده بودم.

با این حال در حین بازداشت و اظهاراتم هم تأکید کردم که مواد ضبط شده متعلق به من نیست. من با پسری به نام شهرام در پارک آشنا شدم و هیچ نشانی هم از او ندارم. او چند دقیقه پیش از آنکه دستگیر شوم ۲۳ کیلوگرم مواد را به من داد تا به جایی برسانم.

قضات دادگاه پس از شنیدن اظهارات متهم به سن واقعی وی مشکوک شدند و با توجه به نظر پزشکی قانونی احتمال دادند شناسنامه‌ای که به دادگاه ارائه داده جعلی است و سعید حداقل ۲۱ سال سن دارد و در زمان دستگیری هم بالای ۱۸ سال بوده است.

به این ترتیب پرونده متهم برای بررسی تخصصی با دستور قضایی به دادسرا برگردانده شد تا پس از مشخص شدن سن واقعی متهم حکم متناسب صادر شود.

منبع: روزنامه ایران

459969