پنجاه و چهارمین شماره نشریه ارتباط ایران زمین منتشر شد

تصویر پنجاه و چهارمین شماره نشریه ارتباط ایران زمین منتشر شد

به گزارش پرسون، در این شماره از نشریه می خوانیم:

سخن سردبیر: راهبرد بانک ایران زمین، ایجاد انگیزه در تولید کننده داخلی است

همایش بانکداری دیجیتال: سواد دیجیتال کاربران بانک، موجب ارائه خدمات مطلوب می شود

معرفی خدمتی جدید به مشتریان: کارت مجازی نقدی بانک ایران زمین

مصاحبه با همکاران موفق در شعب ولنجک تهران و حکیم نظامی

گزارش اخبار استان ها، مقاله، پرونده، گفتگو و مصاحبه با مدیران موفق، فناوری، بانک های جهانی، دانستنی، ایران شناسی، سلامت، ایران زمین در رسانه ها از دیگر قسمت های جذاب نشریه ارتباط ایران زمین است.

459172