جنگ روانی جدید علیه رئیس دولت اصلاحات به روایت ابطحی

ابطحی نوشت: جنگ روانی چه می کند. برای اینکه قابل باور باشد اول متن نوشته بودند که به زودی فیلم این جلسه ای که اصلا برگزار نشده پخش خواهد شد
تصویر جنگ روانی جدید علیه رئیس دولت اصلاحات به روایت ابطحی

به گزارش پرسون، سید محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت:

یکی از اساتید برجسته دانشگاه شهید بهشتی به من زنگ زد وگفت یک متن تند وحساب شده وبی منطقی از قول آقای خاتمی روی گروه واتسابی دانشگاهی آمده. گزارشی از جلسه شب جمعه این هفته با آقای دکتر روحانی وعبدالله نوری درمنزل آقای خاتمی.

جهانگیری: زمان تصمیم‌های سخت فرا رسیده /برخی به جای پرداختن به علت اصلی مشکل، دنبال محکوم کردن یکدیگر هستند

‎متن را برایم فرستاد. یک جمله اش به ادبیات رییس ما نمی خورد. با آقای خاتمی صحبت کردم.معلوم شد نه جلسه ای بوده. نه این حرفها را زده بوده. ونه خبر داشته که چنین دروغهایی بنامش نوشته اند.

‎خوبی خاتمی این بوده که همیشه بر مکتب اصلاح خواهی خودش تاکید دارد. چه روزهایی که همه هورا می کشیدند و چه روزهایی که در آستانه حصر و مخالفت تندروها قرار داشت.

‎جنگ روانی چه می کند. برای اینکه قابل باور باشد اول متن نوشته بودند که به زودی فیلم این جلسه ای که اصلا برگزار نشده پخش خواهد شد.

‎خیلی ها می دانند که چرا علیرغم این همه اتفاقات و اعتراضات، برای دوسوی سیاست در داخل و خارج همچنان خاتمی مورد بهتان قرار می گیرد و هر روز به او حمله میکنند وتوطئه و دروغپردازی.

منبع: اعتماد

459099