حسین پور:

هر چه سریعتر طرح ساماندهی کارکنان دولت تعیین تکلیف شود

نماینده سردشت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف طرح ساماندهی کارکنان دولت کفت که با قانونی و اجرایی شدن این طرح می توان به برده داری نوین پایان داد.

تصویر هر چه سریعتر طرح ساماندهی کارکنان دولت تعیین تکلیف شود

به گزارش پرسون، کمال حسین پور در جلسه علنی امروز (سه شنبه) در تذکری گفت: با به سرانجام رساندن طرح ساماندهی کارکنان دولت می توان به برده داری نوینی که در کشور شکل گرفته، پایان دهیم؛ چرا باید بین کارکنان دولت و نیروهایی که در خدمت آن هستند، شرکت های واسطه ای قرار گیرند؟ چرا بساط این دلال بازی و واسطه گری جمع نمی شود؟ چرا باید حق و حقوق کارکنان دولت به شرکت های واسطه ای پرداخت شود؟

وی گفت که در طرح ساماندهی کارکنان دولت هزینه جدیدی به دولت تحمیل نمی شود باید نیروهایی که در دولت فعال بوده و حق و حقوق خود را از بودجه عمومی دریافت نمی کنند، به حق خود برسند نه اینکه چند نفر در یک اداره کار می کنند حق و حقوق آنها یکسان نداشته و مدل های مختلف قراداد همچون پیمانی، قراردادی، رسمی وجود داشته باشد.

459033