تاخیر و لغو پرواز های فرودگاه ‌اهواز به دلیل مه گرفتگی

سه پرواز فرودگاه بین‌المللی شهید سردار قاسم سلیمانی اهواز به دلیل مه‌گرفتگی امروز انجام نشد و پنج پرواز دیگر این فرودگاه نیز با تاخیر مواجه شدند.
تصویر تاخیر و لغو پرواز های فرودگاه ‌اهواز به دلیل مه گرفتگی

به گزارش پرسون، سه پرواز فرودگاه بین‌المللی شهید سردار قاسم سلیمانی اهواز به دلیل مه‌گرفتگی امروز انجام نشد و پنج پرواز دیگر این فرودگاه نیز با تاخیر مواجه شدند.

بر‌اساس اعلام فرودگاه بین‌المللی شهید سلیمانی اهواز پروازهای شرکت‌های هواپیمایی کارون به شماره 2650، مسیر عسلویه به اهواز، کارون به شماره 2643، مسیر اهواز به تهران و کارون به شماره 2651، مسیر اهواز به عسلویه امروز به دلیل مه گرفتگی و کاهش دید لغو شدند.

همچنین پرواز شرکت های هواپیمایی کارون به شماره 2642، مسیر تهران به اهواز، کارون به شماره 2644، مسیر تهران به اهواز، کارون به شماره 2632، مسیر رشت به اهواز، کارون به شماره 2645، مسیر اهواز به تهران و کارون به شماره پرواز 2633، مسیر اهواز به رشت به همین دلیل امروز با تاخیر مواجه شدند.

منبع:تسنیم

458960