آمریکا علیه ایران تحریم های جدید وضع کرد

آمریکا امروز چند شخص حقیقی در کشورمان را به بهانه ای واهی تحریم کرد.

تصویر آمریکا علیه ایران تحریم های جدید وضع کرد

به گزارش پرسون، وبگاه وزارت خزانه داری آمریکا امروز دوشنبه با انتشار بیانیه ای از تحریم چند فرد ایرانی به بهانه‌ای واهی خبر داد.

منبع:مهر

458863