توئیت کنایه آمیز عباس عبدی درباره کنگره زنان تاثیرگذار

عباس عبدی در واکنش به همایش زنان تاثیرگذار توئیت کنایه آمیزی را منتشر کرد.
تصویر توئیت کنایه آمیز عباس عبدی درباره کنگره زنان تاثیرگذار

به گزارش پرسون، عباس عبدی در توئیتی در واکنش به همایش زنان تاثیرگذار نوشت:

اگر دولت ایران همین تنوعی را که از زنان تاثیرگذار در سطح جهان به رسمیت شناخته و آنان را با پول این مردم دعوت کرده است، در داخل کشور برای زنان ایرانی هم به رسمین می‌شناخت قطعا ۹۰ درصد مشکلات و احساس تبعیض زنان ایرانی حل شده بود.

این دوگانگی علت بی اعتمادی به چنین نشست هایی است..

IMG_20230123_105139_500

458773