وحیدی:

شناسایی اموال دولت برای مولدسازی در اولویت است

وزیر کشور با اشاره به اینکه دولت اموال زیادی دارد، گفت: مهم است که این اموال برای مولدسازی به خوبی شناسایی شوند.

تصویر شناسایی اموال دولت برای مولدسازی در اولویت است

به گزارش پرسون، احمد وحیدی در نشست استانداران کشور که صبح امروز در محل وزارت کشور برگزار شد،اعلام کرد: زمانی که رهبر انقلاب سیاست‌های اصل ۴۴ را ابلاغ فرمودند، تاکید کردند که من از این یک انقلاب اقتصادی انتظار دارم، البته بعد هم گله کردند که آن طور که باید عمل نشد.

وزیر کشور گفت: اگر از اختیاراتی که رهبر انقلاب دادند خوب استفاده کنیم پایانی بر پروژه‌های نیمه تمام و بلاتکلیف است. می‌تواند هیچ چیز نیمه‌تمامی وجود نداشته نباشد،

وی با بیان اینکه استانداران اختیار کامل دارند، تصریح کرد: معتقدم باید اختیارات به استانداران داده شود.

منبع: مهر

458759