رئیس بانک مرکزی عراق برکنار شد

نخست وزیر عراق امروز دوشنبه رئیس بانک مرکزی این کشور را برکنار کرد.
تصویر رئیس بانک مرکزی عراق برکنار شد

به گزارش پرسون، «محمد شیاع السودانی» امروز دوشنبه مصطفی غالب مخیف رئیس بانک مرکزی این کشور را برکنار و «علی محسن العلاق» را به عنوان سرپرست بانک مرکزی تعیین کرد.

السودانی همچنین مدیر بانک تجارت عراق را بازنشسته و بلال الحمدانی را با حفظ سمت مامور اداره این بانک کرد.

458745