دعوای لفظی دیکتاتورتبارها با هم

تصویر دعوای لفظی دیکتاتورتبارها با هم

به گزارش پرسون، مجاهدین خلق به رضا پهلوی: «دیکتاتور پدرت بود نه ما»! / رضا پهلوی در مصاحبه با شبکه من‌وتو، در پاسخ به سوال خبرنگار این شبکه درباره سازمان مجاهدین خلق گفت، من براساس اصول دموکراسی می‌پرسم که آیان رهبران این سازمان آمادگی دیالوگ باز و شفاف دارند؟ در همین سوال اول کلی گرفتاری برایشان پیش می‌آید. این اظهارات رضا پهلوی واکنش سخنگوی این گروه تروریستی را در پی داشت و او نیز پهلوی را به دیکتاتور بودن متهم کرد.

458537