پرسون از دریافت هزینه اضافه مراکز درمانی گزارش می دهد؛

پرداخت وجه برای قرائت جواب آزمایش و سونوگرافی؟!

برای بسیاری از هموطنان پیش آمده که پزشکان تشخیص بیماری را منوط به مراحل دیگر مانند آزمایش یا سونوگرافی می دانند؛ در گذشته بیماران بعد از انجام این اقدام بدون هیچ هزینه به پزشک معالج مراجعه می کردند؛ اما این روزها برای مراجعه بعدی باید هزینه دیگری را پرداخت کنند.
تصویر پرداخت وجه برای قرائت جواب آزمایش و سونوگرافی؟!

به گزارش پرسون، این روزها در بسیاری از مراکز درمانی خصوصی و دولتی برای ارائه جواب آزمایش و سونوگرافی به پزشک مربوط باید هزینه ویزیت پرداخت شود و این در حالی است که این اقدام در مطب های خصوصی صورت نمی گیرد و پزشکان آن را خلاف عرف و قانون می دانند.طی تماس شهروندان تهرانی با تحریریه پرسون این موضوع مورد گله مندی قرار گرفته است و خبرنگار حوزه اجتماعی این رسانه این موضوع را پیگیری کرده است که در ادامه می خوانید:

هزینه عجیب یک اقدام درمانی

خیلی از پزشکان پس از ویزیت بیماران برای امور تشخیصی آنها را به آزمایشگاه ها و رادیوگرافی ها ارجاع می دهند و تشخیص عارضه را به مشاهده نتیجه موکول می کنند که در این صورت مطب پزشکان مربوطه پس از مراجعه دوباره بیمار حق گرفتن هزینه مجدد را ندارند.

یکی از شهروندان ساکن غرب تهران که خود را لیلا معرفی می کند؛ گفت: چند ماه پیش به مرکز درمانی رضوی واقع در محله شهر زیبا منطقه 5 تهران مراجعه کردم، پزشک معالج عنوان کرد که باید 20 روز آینده سونوگرافی انجام دهم و بعد از ارائه جواب دارو تجویز شود.

وی افزود: بعد از سه هفته که مراجعه کردم پذیرش این درمانگاه از بنده درخواست هزینه ویزیت کرد.این شهروند تهرانی ادامه داد: چند وقت بعد مجددا برای پیگیری مراحل درمانی ام پزشک معالج عنوان کرد باید مجددا سونوگرافی جدید انجام دهم و بعد از مراجعه بازهم مسئولان درمانگاه هزینه قرائت سونوگرافی را دریافت کردند.

اکبری یکی دیگر از شهروندان تهرانی در این باره گفت: موضوع دریافت هزینه مجدد را بنده به پزشک معالجم بیان کردم که در این خصوص پزشک عنوان کرد این اقدام توسط مدیریت درمانگاه رخ داده است و پزشکان در این خصوص تصمیم گیری نمی کنند و از سوی دیگر پزشکان در مطب های شان از دریافت این هزینه پرهیز می کنند.

او ادامه داد: برای مراجعه به پزشک برای تشخیص یک بیماری ساده 90 هزار تومان هزینه ابتدایی ویزیت، 200 هزار تومان هزینه سونوگرافی و مجددا 90 هزار تومان هزینه قرائت جواب سونوگرافی بابد پرداخت شود، این هزینه ها به جز هزینه دارو است و حال در نظر بگیرد که این مرحله را پزشک مجددا برای دو ماه آینده درخواست کند.

محمد از دیگر شهروندانی است این که با این مشکل مواجه شده است و به خبرنگار ما گفت: برای اینکه این موضوع را پیگیری کنم با مدیر مرکز درمانی رضوی در غرب تهران صحبت کردم که این مدیر عنوان کرد وزارت بهداشت این مجوز دریافت هزینه قرائت آزمایش و سونوگرافی را داده است.

وی افزود: حتی مدیر جوان این مرکز مطرح کرد که اختلاف نظر در جلسات تصمیم گیری این موضوع در وزارت بهداشت وجود داشته است؛ اما به این نتیجه رسیده اند که اگر بیمار در مدت زمان 48 ساعت به همان پزشک معالج مراجعه کند بدون هزینه امکان پذیر است اما بیش از این فاصله باید مجددا هزینه ویزیت را پرداخت کند.

این شهروند تهرانی ادامه داد: مدیر این مجموعه درمانی عنوان کرد همین که پزشک درخواست سونوگرافی می دهد خودش به عنوان ویزیت محسوب می شود و قطعا بدون این ویزیت نمی توان سونوگرافی را انجام داد؛ بنابراین برای قرائت و ادامه مرحله جواب سونوگرافی نیز ویزیت جداگانه نیاز است.

گرفتن هزینه ویزیت مجدد از بیماران برای مشاهده آزمایش ممنوع است

نظرات اساسی در این راستا از زبان مقامات مربوط بیان نشده است؛ اما سال گذشته علی فولیان معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین گفت: دریافت هزینه ویزیت مجدد از بیماران توسط مطب پزشکان در خصوص یک موضوع و برای نشان دادن پاسخ آزمایشات و تشخیص پزشک ممنوع است.

او افزود: خیلی از پزشکان پس از ویزیت بیماران برای امور تشخیصی آنها را به آزمایشگاه ها و رادیوگرافی ها ارجاع می دهند و تشخیص عارضه را به مشاهده نتیجه موکول می کنند که در این صورت مطب پزشکان مربوطه پس از مراجعه دوباره بیمار حق گرفتن هزینه مجدد را ندارند.

وی اظهار داشت: عموم پزشکان این موضوع را رعایت می کنند اما عده ای کم نیز در این خصوص تخلف می کنند که از شهروندان درخواست می شود در صورت مشاهده مراتب را برای پیگیری به دادستانی اعلام کنند.این مسئول قضایی گفت: از دانشگاه علوم پزشکی نیز درخواست می شود تا نظارت های لازم را بر مطب های پزشکی داشته باشند و این موضوع را به پزشکان گوشزد کنند تا شاهد تخلف و تضییع حقوق عامه در این رابطه نباشیم.

گزارشی از: سیاوش پارسا

457427