معما‌های تصویری جذاب همراه با جواب

در این مطلب پنج معمای تصویری ذهن شما را به چالش می‌کشد.
تصویر معما‌های تصویری جذاب همراه با جواب

پرسش 1: در این تصویر چند کبریت وجود دارد؟

پرسش ۲: با توجه به شکل بالا و منطق موجود در آن، کدام قطعه، پاسخ صحیح است؟


پرسش ۳: کدام گزینه با گزینه های دیگر متفاوت است؟


پرسش ۴: مفهوم تصویر زیر چیست؟


پرسش ۵: بافتنی به کدام یک از کاموا‌ها متصل می شود؟


پاسخ معما و تست هوش تصویری

پاسخ پرسش یک:
در تصویر ۸ کبریت وجود دارد. فقط تصویر دو کبریت در آینه افتاده است.

پاسخ پرسش دو:
گزینه ۴
از چپ به راست، در هر مرحله قطعه عددی برعکس شده و کوچکترین عدد آن حذف میشود.

پاسخ پرسش سه:
شکل‌های این سوال، دو به دو، مکمل هم هستند (از لحاظ نقاط)، بجز گزینه ۳ که تنهاست.

پاسخ پرسش چهار:
نون کنجدی

پاسخ پرسش پنج:
کاموای شماره ۳

منبع:فرارو

445106