پرداخت دور دوم کمک‌ هزینه‌های حمایتی تئاتر استان‌ها

اداره‌کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ دور دوم کمک هزینه‌های حمایتی را به حساب انجمن‌های نمایش استان‌ها واریز کرد.

تصویر پرداخت دور دوم کمک‌ هزینه‌های حمایتی تئاتر استان‌ها

به گزارش پرسون، به نقل از اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دور دوم کمک هزینه‌های انجمن هنرهای نمایشی به منظور حمایت از جشنواره‌های استانی و اجراهای صحنه‌ای به حساب انجمن هنرهای نمایشی استان‌ها واریز شد.

دور اول این کمک هزینه‌های حمایتی هفته گذشته با هدف حمایت از پرتال‌های خبری و پشتیبانی از انجمن‌های نمایش استان‌ها پرداخت شده بود.

براساس برنامه‌ریزی اداره کل هنرهای نمایشی و انجمن هنرهای نمایشی واریز این مبالغ همزمان با تامین اعتبارات بودجه و برطبق بررسی عملکرد استان‌ها ادامه‌ خواهد داشت.

418283