رئیس جمهور روز ملی جمهوری ارمنستان را تبریک گفت

رئیس جمهور در پیام‌های جداگانه‌ای به رئیس جمهور و نخست وزیر ارمنستان فرارسیدن روز ملی این کشور را تبریک گفت.
تصویر رئیس جمهور روز ملی جمهوری ارمنستان را تبریک گفت

به گزارش پرسون، حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور در پیام‌های جداگانه‌ای به رئیس جمهور و نخست وزیر ارمنستان فرارسیدن روز ملی این کشور را تبریک گفت.

417744