دیدار مدیرکل بازاریابی و مطالعات بازار بیمه ایران با رئیس شرکتهای دانش بنیان

لیلازهره، مدیرکل بازاریابی و مطالعات بازار بیمه ایران با دکتر اسدی فرد رئیس شرکتهای دانش بنیان، در ساختمان معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری، دیدار و گفتگو کرد.
تصویر دیدار مدیرکل بازاریابی و مطالعات بازار بیمه ایران با رئیس شرکتهای دانش بنیان

به گزارش پرسون، زهره در این دیدار ، ضمن اشاره به توانمندی ها وگستردگی شعب ونمایندگی های بیمه ایران در سراسر کشور ، خواستار توسعه و گسترش همکاری فی مابین، بر اساس قرارداد منعقده شده و ارتباط مستقیم شرکتهای دانش بنیان با واحدهای اجرایی این شرکت ، گردید.

دکتر اسدی فرد، مدیر بخش شرکتهای دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز ، ضمن قدردانی از زحمات همکاران بخش بازاریابی در طراحی و عقد تفاهم نامه، انتظارات شرکتهای دانش بنیان از پکیج خدمات قابل ارایه بیمه ای را برشمرد و خواستار برگزاری جلسه ای به منظور پرسش و پاسخ و تشریح جزییات قرارداد برای شرکتهای دانش بنیان گردید که مورد موافقت قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، طرفین علاوه بر این، در خصوص موضوعات افزایش تعداد برگزاری جلسات کارشناسی بین دو طرف ، راهکارهای جذب شرکتهای دانش بنیان و افزایش میزان رضایت آنها از خدمات بیمه ایران و همچنین راهکارهای شناسایی شرکت های دانش بنیان برای صدور بیمه نامه از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (مرکز موسسات و شرکتهای دانش بنیان) به توافق رسیدند.

417734