خسارت گرما و بارندگی موسمی به درختان خرما

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لارستان گفت: به علت گرما و و بارندگی‌های موسمی به درختان خرما و رطب خسارت آورد کرده است.
تصویر خسارت گرما و بارندگی موسمی به درختان خرما

به گزارش پرسون از فارس، عباس احمدی اظهار داشت: بارندگی موسمی و گرمای بی سابقه و بیماری خشکیدگی به بیش از ۳۰ درصد محصول رطب و خرمای این شهرستان خسارت وارد کرد.

مدیریر جهاد کشاورزی لارستان ، افزود: خسارت در ۸۸۷ هکتار از نخیلات شهرستان از ۲۶ تا ۳۶ درصد گزارش شده که مقدار آن حدود ۱۲۶۰ تن محصول خرما با رقمی بالغ بر ۸۲ هزار میلیون ریال برآورد شده است.

وی بیان کرد: عامل اصلی عارضـه خشکیدگی محصول خرما گرمـای بی سابقه در منطقه است و عـوامل دیگری همچون وزش بادهای گرم، بافـت سـبک خـاک، ضـعف مـواد غـذایی و رطوبت نسبی کم، کم آبی و شوری خـاک نیز تشـدید کننـده اثـر گرما و در نتیجه افزایش دهنده شدت این آفت بوده است.

احمدی اضافه کرد: از آنجا که این عارضه یکی از عوامل محیطی وپیش بینی نشده محسوب می شود لازم است که صندوق بیمه محصولات کشاورزی نسبت به بررسی، ارزیابی و پرداخت خسارت به محصولات بیمه شده در اسرع وقت اقدام نماید.

417669