آمار استاندار تهران؛

۱۸۰۰ نفر از تجمع کنندگان، سابقه حضور در تجمعات قبلی را دارند

محسن منصوری استاندار تهران در صحفه توئیتر خود از وجود افراد سابقه دار در تجمعات تهران خبر داد.
تصویر ۱۸۰۰ نفر از تجمع کنندگان، سابقه حضور در تجمعات قبلی را دارند

به گزارش پرسون، محسن منصوری استاندار تهران در صحفه توئیتر خود از وجود افراد سابقه دار در تجمعات تهران خبر داد.

محسن منصوری در توئیتی نوشت: رصدهای اطلاعاتی و بررسی‌های فنی حاکی از آن است حدود ۱۸۰۰ نفر از افرادی که حاضر در تجمعات دوشنبه شب تهران، سابقه‌ی حضور در تجمعات و بعضا اغتشاشات قبلی را دارند. از این تعداد حدود ۷۰۰ نفر دارای سابقه قابل توجه و پرونده در دستگاه های مختلف انتظامی، امنیتی و قضایی هستند.

417663