هشدار یک مقام دولت روحانی درباره منحرف شدن مسیر اعتراضات عمومی

مشاور وزیر کشور دولت روحانی در باره انحراف در راهپیمایی های آرام هشدار داد.
تصویر هشدار یک مقام دولت روحانی درباره منحرف شدن مسیر اعتراضات عمومی

به گزارش پرسون، روح الله جمعه ای مشاور رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت روحانی در توییتر خود نوشت:

دقت کرده اید؟‌ هر زمان ⁧اعتراض⁩ عمومی شکل گرفته و بستر تعامل منطقی و سازنده میان مطالبات مردم و حکومت به وجود می آید،ناگهان با هدایت بوق های صهیونیستی و سعودی،عده ای در خیابان اقدام به آشوب و تخریب می کنند تا اعتراض آرام و مدنی مردم به اغتشاش ختم شود و ⁧ اصلاحات⁩ پیش رو ابتر بماند.

417586