" />
" /> طالبان عنوان فارسی «دانشگاه» را حذف کرد

طالبان عنوان فارسی «دانشگاه» را حذف کرد

طالبان عنوان فارسی" دانشگاه" را از سر در ورودی دانشگاه بلخ حذف کرده است.

تصویر طالبان عنوان فارسی «دانشگاه» را حذف کرد

به گزارش پرسون، طالبان در اقدامی عنوان فارسی دانشگاه بلخ را حذف کرده که واکنش‌های را در پی داشته است.

«احمد تقی»، سخن‌گوی وزارت تحصیلات عالی طالبان در واکنش به انتقادها درباره‌ حذف عنوان «دانشگاه» از سر در دانشگاه بلخ، گفته است که در قانون تنها واژه پشتوی «پوهنتون» ذکر شده است.

وی در پیامی گفت که تنها اصطلاحی که در قانون تحصیلات عالی ذکر شده، آن «پوهنتون» است و واژه «دانشگاه» وجود ندارد.

تقی می‌گوید که این قانون در دوره دولت گذشته افغانستان نیز وجود داشته است.

سخن‌گوی وزارت تحصیلات عالی طالبان می‌گوید که براساس قانون این وزارت، لوحه دانشگاه بلخ پس از این «پوهنتون بلخ/ د بلخ پوهنتون» خواهد بود.

این اقدام طالبان با واکنش گسترده روبرو بوده و افراد مختلف اعلام کردند که دری و پشتو همزمان زبان رسمی افغانستان است و هیات حاکمه افغانستان باید جلوی اقدامات مشابه را بگیرد.

منبع: فارس

417535