سخنگوی هیات منصفه مطبوعات:

فرهیختگان مجرم نیست

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات از رسیدگی به دو پرونده مطبوعاتی در روز جاری در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کریمی خبر داد.

تصویر فرهیختگان مجرم نیست

به گزارش پرسون، احمد مومنی راد در این باره گفت: پرونده اول مربوط به متهم مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان به اتهام نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع بود که هیات منصفه با اکثریت آرا متهم را در اتهام فوق الذکر مجرم ندانست.

وی افزود: پرونده دوم هم به جهت نقص در پرونده به دادسرا عودت داده شد.

417275