آخرین وضعیت کانال آب مرگ‌بار در ورامینآخرین وضعیت کانال آب مرگ‌بار در ورامین

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: امیدواریم با پیشبرد طرح پوشش کانال عباس آباد، بتوانیم تا پایان مهرماه آن را تکمیل کنیم.
تصویر آخرین وضعیت کانال آب مرگ‌بار در ورامینآخرین وضعیت کانال آب مرگ‌بار در ورامین

به گزارش پرسون، جعفر بندی شربیانی در این باره توضیح داد: پوشش بخش قابل توجهی از این کانال شامل ۷۰ درصد کانال انجام شده است.

او ابراز امیدواری کرد که این طرح به زودی به پایان برسد و بتوان برای همیشه برای این کانال را که منجر به مرگ شهروندان می‌شد، پوشش ایجاد کرد.

شربیانی با بیان اینکه مشکلات بروکراسی اداری در شرکت آب منطقه‌ای وجود داشت که رفع و رجوع شد، تصریح کرد: امیدواریم تا پایان مهرماه پروژه را تکمیل شده به مردم تحویل بدهیم.

پیس از این چند شهروند در این کانال آب غرق شده بودند.

417208